netvaerk | Lungeforeningen
Bemærk: Du kan som bruger af lunge.dk for øjeblikket ikke ændre dine oplysninger på din profil. Dette skyldes, at Lungeforeningen opdaterer hjemmesiden, så den lever op til den nye persondataforordning fra EU .
 
×
×

netvaerk

Tur "ud af huset"

tur ud af huset. Samkørsel, mødested P-Pladsen Sundhedshuset, Dronningsgade 97, Fredericia. Ved tilmelding tilkendergiver du, om du har brug for kørelejlighed eller har plads i din bil.

Turen går til Kongsdal Åben Have, Assens Landevej 38, 5471 Søndersø.


Foredrag af overlæge og forsker Ejvind Frausing Hansen

Cafe-Åndenød inviterer til foredrag af overlæge og forsker Ejvind Frausing Hansen, som fortæller om "Nyt om automatisk justering af iltbehandling til patienter med KOL under indlæggelse og i hjemmet. Foreløbige erfaringer og perspektiver på fremtiden."

Ejvind Frausing Hansen er overlæge på Lungemedicinsk Sektion på Hvidovre Hospital

I pausen serverer vi sandwich, vand og øl – arrangementet koster 20 kr.


LUNGEKOR FRA ODSHERRED, KALUNDBORG, RINGSTED OG HOLBÆK SYNGER SAMMEN

Lungeforeningen, Holbæk lokalafdeling, inviterer til

LUNGEKOR FRA ODSHERRED, KALUNDBORG, RINGSTED OG HOLBÆK SYNGER SAMMEN.                

Korleder Helle Nerup fra Holbæk Kulturskole, korleder på Holbæk LUNGEKOR, vil præsentere udvalgte sange og guide os gennem fællessang, hvor vi får motioneret vores lunger.

Derefter serveres kaffe, the og kage og frugt.  

Tilmelding senest den 10/5 2019 til:


Generalforsamling i Køge lokalafdeling i Lungeforeningen

Kære medlem af Lungeforeningen, du inviteres hermed til generalforsamling, hvor du også kan høre et oplæg om telemedicin.

Med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskab
  • Indkommende forslag
  • Valg af formand
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  • Evt.

På valg er Dieter  Heller Jørgensen, Claus Steffensen og Anne Jørgensen

Vil du være med i bestyrelsen?


Sider