×
×

Frederikshavn Lungecafé

Adresse: 
De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn

Hvem er vi?

KOL Netværksgruppen i Frederikshavn er et åbent forum for lungesyge i hele kommunen.

 

Hvad laver vi?

Vi mødes den sidste fredag i hver måned, kl. 13.00-15.00, hvor der snakkes om stort og småt, og hvor vi hver gang synger sange fra egen sangbog.

Der fastlægges aktiviteter for hvert halvår, og det gennemgående ønske har været aktiviteter, der styrker fællesskabet i gruppen, og som tager højde for den enkeltes formåen. Derudover arrangeres foredrag/oplæg, som har relevans for gruppen.

Meld dig ind i Lungeforeningen og kom med i netværksgruppen.

 

Kontakt Tovholdere:

Dorthe-Lissa Lønstrup Kristensen, tlf. 40 61 62 58, mail: dorthe.leed.111@gmail.com

Palle Poulsen, Vrangbækvej 10 Gærum 9900 Frederikshavn . E mail: pkp@bbnpost.dk , Mobil: 20 27 27 65

 

Zoom ud og ind ved at klikke på + og - i venstre hjørne af kortet: 
Categories: 
Region: 
Nordjylland