frivillig | Lungeforeningen
Bemærk: Du kan som bruger af lunge.dk for øjeblikket ikke ændre dine oplysninger på din profil. Dette skyldes, at Lungeforeningen opdaterer hjemmesiden, så den lever op til den nye persondataforordning fra EU .
 
×
×

frivillig

frivillig

Generalforsamling Lokalafdeling Slagelse kommune

Lokaladeling Slagelse kommune, der dækker alle byer i kommunen inviterer til generalforsamling.

Sted: Glassalen på CSU Slagelse, Rosenkildevej 88B, 4200 Slagelse (samme sted vi holdt stormøde i 2018)

Vi mødes kl. 17.00 til smørrebrød.

Relevant oplægsholder inviteres til dagen - mere info herom senere.

Afholdelse af ordinær generalforsamling.

Der er 4 pladser til genbesættelse i bestyrelsen - måske det er noget for dig?

Vi ses

 

Hilsen

Formand Kirsten Kristensen

 

 

 


Rødovre Lokalafdeling Sommerudflugt

Sommerfrokost med kaffe og hyggeligt samvær. Arrangementet er fundet till kun 155, -kroner for medlemmer, eventuelt pårørende betaler fuld pris 210, - kroner.

Vi mødes i god tid og får mulighed for at gå en lille tur i de smukke omgivelser før (og efter frokosten)

Skriv hvis det er nødvendigt med tilmelding: Seneste tilmelding er den 7. august og det sker ved indbetaling af ”egenbetaling” (155,- kr.) til konto: 5329 0530696 HUSK at anføre navn og medlemsnummer.


Motionstilbud i Køge området for alle med nedsat lungefunktion

 Anne Birkedal Nielsen og Stine Rodenberg , begge fra Velfærdsafdelingen i Køge kommune vil fortælle om , hvilke typer for motion der findes i Køge til alle med nedsat lungefunktion. Det drejer sig om tilbud fra kommunen og lokalforeninger. Dette  oplæg  efterfølges af en "brainstorm" , hvor vi kan komme med vores ønsker. Hvad skal der til, for at det er interessant, trygt og hyggeligt at komme til træning.


Generalforsamling

Kære medlemmer af Lungeforeningen Odsherred lokalafdeling – samt pårørende og andre interesserede

Foredrag og medlemsmøde/generalforsamling afholdes:

Onsdag den 27. marts 2019 klokken 19.00

 

Kulturhuset Aksen ved Asnæs Storcenter

 

Program:

 


Rødovre Lokalafdeling - Generalforsamling

Rødovre Lokalafdeling afholder generalforsamling med dagsorden som fastsat i vedtægterne.

Som optakt til generalforsamlingen kommer Heidi Hoelgård Sunesen. Heidi er projektleder og frivilligkonsulent i Lungeforeningen. Hun vil orientere om sidste nyt fra Lungeforeningen og fortælle om hvorfor, det er en god ide at være frivillig i Lungeforeningen. Vi skal også indbyrdes tale om hvilke ønsker medlemmerne har til Rødovre Afdeling i Lungeforeningen.

Alle er velkomne, men kun medlemmer af Lungeforeningen bosiddende i Rødovre har stemmeret.


Generalforsamling for Støtteforening Ribe afd.

Generalforsamling i Lungeforenings Støtteforening -Ribe afd.

Lørdag d. 9/3-19 kl. 14:30 på Vindrosen 

Exnersgade  4, 6700 Esbjerg.

Vi byder på Kaffe med brød

og på bankospil, så tag gerne en lille pakke med til gevinster.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Lungeforeningens Støtteforening - Ribe afd.

 


Efterårsudflugt

Kære, medlem i Lungeforeningen lokalafdeling Odsherred 15. september 2018 Velkommen tilbage efter sommerperioden. Vi håber i har haft en god sommer trods det meget varme og tørre vejrlig: Lungeforeningen starter nu de forskellige aktiviteter op igen Søndag den 30.9.2018 klokken 14.00 Udflugt til Anneberg, hvor vi byder på hyggeligt samvær: Kaffe og kage i restauranten og besøg på Hempels glasmuseum Det er også et meget smukt område, der inviterer til udsigt og måske en lille tur, alt efter hvor mange kræfter man har Lungeforeningen betaler kaffe/kager for medlemmer af Lungeforeningen.


Sider