×
×

Leg om luft og lunger: Holdningsleg

Holdningskort

I holdningslegen skal deltagerne tage stilling til forskellige sundhedsrelaterede udsagn.

Holdningslegen er en god måde at få deltagerne på et undervisningsforløb til at tage stilling til forskellige sundhedsrelaterede udsagn. Det er en sjov måde for de kommer op ad stolene og skal ved at bevæge sig rundt på en holdningslinie tilkendegive hvor enige eller uenige de er i udsagnene.

 

Formål

Deltagerne skal tage stilling til sundhedsrelaterede udsagn, diskussioner og dilemmaer, samt forstå og anerkende, at andre kan have andre holdninger. Ved at flytte sig fysisk tvinges deltagerne til at tage stilling.

 

Målgruppe

Holdningslegen er god til unge fra 13 år. Legen er afprøvet til 13-16 år (7.-9. klasse), men kan også bruges til ældre deltagere.

 

Redskaber

Holdningskort - de kan downloades og printes her. Kortene har en forside med udsagn og en bagside, hvor der står noget baggrundsinformation til udsagnet.

Lav evt. to skilte med teksterne ’Enig’ og ’Uenig’, som du kan sætte op i hver ende.

Find et areal, hvor der er plads til, at man kan danne to separate grupper (flyt eventuelt borde ud til siden). Legen kan også leges udenfor.

 

Udførsel

Legen kan udføres på to forskellige måder.

A: Alle deltagere stiller sig op på række. Du lægger de to skilte i hver sin ende af området på en ’usynlig streg’ eller fortæller hvilken ende, der er ”enig” og hvilken der er ”uenig”. Du læser det første holdningskort op. Her står eksempelvis ”Jeg mener, at man selv har ansvar for leve sundt”. De deltagere, der er enige i udsagnet går hen til skiltet, hvor der står ’enig’, mens de der er uenige, går til skiltet med ’uenig’. Deltagerne kan også stille sig et sted på ’stregen’, som svarer til hvor enige eller uenige, de er i udsagnet. Spørg nogle af deltagerne, hvorfor de står, hvor de gør – få evt. en kort debat i gang. Du læser nu det næste skilt fx ”Jeg synes, det er i orden at ryge cigaretter/e-cigaretter”. Deltagerne indtager på ny en position afhængig af deres holdning. Denne version skaber overblik og opmærksomhed omkring de andre deltageres holdninger.

ELLER

B: Alle deltagerne stiller sig vilkårligt på gulvet. Hver deltager får udleveret et holdningskort med et udsagn. De går nu rundt imellem hinanden og finder en anden deltager, som de læser udsagnet op for og forklarer, hvorfor de er enig eller uenig i udsagnet på deres kort. Dernæst er det den anden deltagers tur til at læse fra sit kort og forklare, hvorfor hun er enig eller uenig. De slutter af med at bytte kort, og går videre for at finde en ny deltager at tale med om udsagnet på det nye spørgsmål.