Har du KOL, og bor du i København? | Lungeforeningen
×
×

Har du KOL, og bor du i København?

Printer-friendly version

Har du KOL, og bor du i København? Hvis du har lyst til at deltage i et eller flere interviews om din hverdag i storbyen, så tilmeld dig undersøgelsen. 

Specialestuderende ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet undersøger i samarbejde med Lungeforeningen, hvilken betydning luftforurening har for københavnske KOL-patienter. 

Undersøgelsen fokuserer på et indtil nu overset område, som er vigtigt at få belyst - nemlig hvilken betydning det at bo i byen har for mennesker, der er ramt af KOL. Med undersøgelsen håber man at kunne hjælpe og støtte mennesker, som møder udfordringer på grund af storbyens luftforurening i deres hverdag.


Hvem kan deltage?
Vi søger dig, som:

  • har diagnosen kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
  • er bosiddende på Frederiksberg eller i København K, N, NV, S, SV, V eller Ø.


Hvornår og hvor?
Vi vil gerne gennemføre interviewene i løbet af efteråret (mellem uge 36 og uge 49).
Interviewet vil foregå, hvor du ønsker det – på din bopæl eller et egnet sted med fred og ro. Du vil være anonym i undersøgelsen.


Tilmeld dig
Du kan tilmelde dig eller få yderligere oplysninger ved at kontakte antropologistuderende Caroline Carøe (28 58 07 18), Caroline Marquardsen (22 51 15 75) og Maja Bruun Nielsen (60 24 30 47) på telefon eller på vores fælles mail: luftikbh@gmail.com

 

Om projektet
Projektet er et specialeprojekt gennemført ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Projektet udføres i samarbejde med Lungeforeningen. Formålet er at undersøge, hvilken betydning storbyens luft og luftforurening har for KOL-patienter bosiddende i København. Denne viden vil ligge til grund for en specialeafhandling og vil samtidig indgå i Lungeforeningens vidensgrundlag. De vigtigste indsigter vil blive videreformidlet til medlemmer og andre interessenter gennem Lungeforeningen. På den måde skaber projektet opmærksomhed på betydningen af luftkvalitet for KOL-patienter, og hvordan disse lever med eventuelle udfordringer og barrierer, der følger med storbyens luftforurening.