Bliv bestyrelsesmedlem i Lungeforeningen | Lungeforeningen
×
×

Bliv bestyrelsesmedlem i Lungeforeningen

Printer-friendly version

Bliv bestyrelsesmedlem i Lungeforeningen

Vil du stille op til Lungeforeningens bestyrelse og blive en vigtig del af foreningen? Så har du nu muligheden.

Bestyrelsen leder, støtter og vejleder den daglige ledelse og fungerer som effektiv sparringspartner.

Bestyrelsen bør, jf. pkt. 6.1. i Lungeforeningens vedtægter, være i besiddelse af komplementære kompetencer, der er relevante for foreningens virke og udvikling. Det kan for eksempel være inden for økonomi, forskning, organisationsudvikling, politisk interessevaretagelse, markedsføring, fundraising, sygdomsbehandling og drift af virksomhed.

I år er tre pladser i Lungeforeningens bestyrelse på valg. Er du medlem i foreningen, har du også mulighed for at stille op som kandidat.

Ifølge foreningens vedtægter er der hvert år valg om tre ud af seks medlemmer af bestyrelsen på Lungeforeningens ordinære generalforsamling. En valgperiode er 2 år.
 

Vil du stille op som kandidat?
Ønsker du at stille op til vores bestyrelse, skal du være medlem af foreningen (og have betalt kontingent). Herudover skal du opstille dit kandidatur skriftligt til sekretariatet.

Kandidaturet skal indeholde oplysninger om:

  • Dit navn
  • Din stilling
  • Din motivation for at stille op på ca. 100 ord, der giver et indblik i:
    • hvad du kan tilføre bestyrelsen, og hvordan du kan bidrage til, at foreningen når de konkrete målsætninger og dermed vores vision om sundere lunger livet igennem
    • hvilken interesse du har i at gøre en forskel på lungeområdet
    • hvordan du lever op til foreningens tre værdier – ansvarlighed, engagement og troværdighed
  • Samt så vidt muligt være vedlagt et foto af dig, som vi kan lægge på lunge.dk

 

Lungeforeningen skal senest have modtaget dit kandidatur seks uger før generalforsamlingen.

Det vil sige, at fristen i år er tirsdag 7. maj 2019, idet vores generalforsamling finder sted tirsdag 18. juni 2019 i Odense.

Som medlem vil du modtage en invitation til generalforsamlingen sammen med Lungenyt, nr. 2.


Hvornår kan du se de opstillede kandidater
Fire uger før generalforsamlingen finder sted, det vil sige fra 21. maj 2019, offentliggør vi alle kandidater på lunge.dk sammen med en kort beskrivelse af de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg. På den måde vil du som medlem kunne danne dig et samlet billede af bestyrelsens sammensætning, inden du stemmer.

 

Brevstemmer
Har du ikke mulighed for at deltage i vores generalforsamling, har du som medlem mulighed for at afgive din stemme som brevstemme (elektronisk eller med almindelig post).

Når vi offentliggør kandidaterne, vil du kunne se, hvordan du kan afgive din stemme elektronisk eller ved almindelig post på lunge.dk.