×
×

om oscafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


cafe-møde i Odense Lungenetværk

ODENSE LUNGENETVÆRK

                                     

                                                                                                                                                          Den 23. august 2021

 

Cafe-møder med Odense Lungenetværk


Ordinær Generalforsamling 2021

Ordinær Generalforsamling med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent & Referant

2. Beretning for tiden siden sidste

3. Forelæggelse af aktivitetsplan med tilhørende budget til orientering.

4. Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 16-09-2021

     på mail : steendc1@gmail.com   

     Brev: Steen Daugbjerg Christiansen. Lilletoften 98,2.th. 2740 Skovlunde

5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen.

     på valg er: Jørgen Larsen og Allis Nilsson

6. Eventuelt

 


Sider