om os | Lungeforeningen
Bemærk: Du kan som bruger af lunge.dk for øjeblikket ikke ændre dine oplysninger på din profil. Dette skyldes, at Lungeforeningen opdaterer hjemmesiden, så den lever op til den nye persondataforordning fra EU .
 
×
×

om os

     

Lungeforeningen Holbæk Afdeling: Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.   Valg af dirigent

2.   Formandens beretning

3.   Årets aktiviteter

4.   Behandling af indkomne forslag

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.   Evt.

Forslag til generalforsamlingen sendes til undertegnede senest den 24/8
Sider