om os | Lungeforeningen
×
×

om osOrdinær Generalforsamling.

Dagsorden: 1:Valg af dirigent og referant. 2:Beretning for året der er gået. 3:Forelæggelse af aktivitetsplan med tilhørende budget til orientering. 4:Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:Jørgen Larsen og Allis Nilsson. Begge modtager genvalg. 6:Eventuelt. Generalforsamlingen finder sted i Teorilokalet til Uddannelseskøkkenet, indgang fra Parkvej 6E eller fra skolegårdens NØ hjørne ved musikskolen.


     

Kommunikation, identitet og intimitet

Lungeforeningen afdeling Holbæk inviterer til arrangement om "Kommunikation, identitet og intimitet" 

Søren Toftebo Jørgensen, som har sit virke i HjerneHjørnet som neurokonsulent, vil præsentere emner, som kan berøre os alle i kommunikationen, når man er ramt af kronisk sygdom.

”Når jeg ikke kan, hvad jeg kunne, og ikke er den jeg var” - så kan det være svært at finde ud af , hvem jeg så er!


Tilmelding til Lungeforeningens generalforsamling 2019

Kom til generalforsamling tirsdag 18. juni 2019.

Glæd dig til at få bestyrelsens beretning fra 2018 i selskab med Lungeforeningen, vores medlemmer og frivillige.

Den formelle del af vores generalforsamling varer fra kl. 14.00 til kl. ca. 15.30 og er for medlemmer. Derefter afholder vi et lukket møde for Lungeforeningens lokalformænd, der gør en stor indsats lokalt.

Du kan downloade dagens dagsorden her. 

Tilmelding til Lungeforeningens generalforsamling 2019
Tilmelding til lokalformandsseminar for inviterede

Sider