×
×

Finn Wulff, bestyrelsesmedlemFormand for Lungeforeningens lokalafdeling i Odsherred.

Valgt af Lungeforeningens medlemmer på generalforsamling i 2023.

Mit navn er Finn Wulff. Jeg er formand for Lungeforeningen lokalafdeling i Odsherred, og har været dette i 8 år. Udviklet fra ingenting til træningshold, lungekor og socialt samvær. Desuden har jeg siddet i Lungeforeningens hovedbestyrelse, i flere perioder, hvorfor jeg må siges at have en solid baggrund for at medvirke til foreningens udvikling på en sund og realistisk basis, med værdi for alle, herunder også som løftestang i det politiske system. I alt dette har jeg opbygget en god forståelse for både patienter og pårørende, hvor det der vigtigt at borgere bliver hørt og forstået, hvilket jeg vil arbejde for. Jeg er med i styregruppe i Region Sjælland for PreCare elektroniske målinger og understøttelse af borgere. PreCare er båret af en vision om et bæredygtigt sundhedssystem, der tilbyder mennesker hjælp til at forebygge og håndtere et liv med kronisk sygdom. Desuden sidder jeg i Danske Regioners fagudvalg for godkendelse af hospitals medicin for borgere med lungesygdomme.