×
×

Her er Lungeforeningen til stede

Lungeforeningen er repræsenteret i en række råd, nævn, styregrupper og institutioner, som dækker flere vigtige områder inden for lungesagen. Det er vi, fordi vi gerne vil være med til at sætte dagsordenen, influere og ikke mindst sikre betingelserne for, at endnu flere mennensker lever med sundere lunger - livet igennem. Nedenfor kan du se, hvor vi er repræsenteret.

 


Telemedicin

 • Styregruppe i Telemedicinsk Integration af Kroniske Patientforløb (TIK), Det virtuelle Hospital (Frederiksberg Hospital) - repræsentant Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen
 • Styregruppen for telemedicin under Digital Sundhed på vegne af Danske Patienter - repræsentant Anne Dichmann Sorknæs, forskningssygeplejerske, næstformand i Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA) siden januar 2009
 • Arbejdsgruppen vedr. vejledende sundhedsfaglige retningslinjer for telemedicinsk behandling af borgere med KOL - repræsentant Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen
 • Advisery Board for Epitalet, Lyngby-Taarbæk Kommune - repræsentant Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen


Bedre behandling og sammenhæng i sundhedsvæsenet

 • Følgegruppe for initiativer vedr. kronisk sygdom (FIKS)- repræsentant Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen, udpeget af Danske Patienter feb. 2015
 • Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom - repræsentant Marianne Obed Madsen, sundhedsfaglig projektleder i Lungeforeningen, udpeget af Danske Patienter feb. 2015
 • Gentofte Hospitals Brugerråd på vegne af Danske Patienter - repræsentant Merete Mortensen, formand, Sakoidosenetværket, Lungeforeningen siden august 2010, nedlagt pr. 31. dec. 2013
 • GARD - Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases under WHO - repræsentant Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen
 • Indikatorgruppen for NIP-KOL (Det Nationale Indikatorprojekt/The National Indicator Project) - repræsentant Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen
 • GARD - Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases under WHO - repræsentant Birthe Hellquist Dahl, medlem, Lungeforeningen, siden december 2004
 • Baggrundsgruppen for faglige retningslinier for palliativ indsats - repræsentant Karin Englund, medlem, Lungeforeningen, arbejdet pågik i 2011 og er afsluttet med en rapport
 • NKR rehhabilitering for hjertekarsygdomme, type 2-diabetes og KOL - repræsentant Marie Lavesen, KOL-sygeplejerske og rådgiver, Lungeforeningen siden marts 2011
 • Repræsentant til referencegruppen for evaluerings- og analysemodel for forløbsprogrammer Region Hovedstaden  - repræsentant  Marie Lavesen, KOL-sygeplejerske og rådgiver, Lungeforeningen siden marts 2011
 • Dialogforum for Sundhed i Region Hovedstaden - repræsentant Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen siden januar 2010
 • Programstyregruppen for Region Hovedstadens Kronikerprogram - repræsentant Jane Thøgersen, afd. sygeplejerske på Hvidovre Hospital, Lungeforeningen og FSLA - Programstyregruppen blev nedlagt pr. 1. januar 2012.
 • Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd på vegne af Danske Patienter, siden maj 2010 - repræsentant, Leif Steinmeier, bestyrelsesmedlem i Lungeforeningens Lokalafdeling Aarhus, rådet nedlagt i 2014
 • Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn på vegne af Danske Patienter - repræsentant Marianne Guldager Nielsen, medlem af Lungeforeningen siden januar 2011. Udtrådt pr. 1. april 2014
 • Netværksgruppe for en folkesundhedsreform - repræsentant Matilde Rømer, administrationschef, Lungeforeningem
 • Region Syddanmarks Sundhedsbrugerråd på vegne af Danske Patienter - repræsentant, Mette Thyssen, formand, Lungeforeningens lokalforening i Trekantsområdet, april 2008 - dec. 2013, repræsentant Klaus B. Jensen, formand, Lungeforeningen Sønderjylland Lokalafdeling, okt. 2015
 • Medlem af Glostrup Hospitals Brugerråd, siden maj 2011 - repræsentant, Ole Staugaard, bestyrelsesmedlem i Lungeforeningens Lokalafdeling Vallensbæk-Ishøj, nedlagt april 2013
 • Faglig referencegruppe for Patientens område på Sundhed.dk på vegne af Danske Patienter - repræsentant Marianne Obed Madsen, sundhedsfaglig projektleder, Lungeforeningen. Afsluttet i 2013.
 • Referencegruppe for Nationale Kliniske Retningslinier for KOL-rehabilitering Sundhedsstyrelsen - repræsentant Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen, afsluttet 2014
 • Patientinddragelsesudvalget i Region Sjælland på vegne af Danske Patienter - repræsentant Lise Landgren, formand, Lungeforeningens Lokalafdeling Guldborgsund, april 2014
 • Referencegruppe for Nationale Kliniske Retningslinier for diagnostik og behandling af astma hos børn og unge- Sundhedsstyrelsen - repræsentant Marianne Obed Madsen, sundhedsfaglig projektleder, Lungeforeningen
 • Referencegruppe ang. tilbud til familier med livstruende syge børn - Sankt Lukas Stiftelsen - repræsentant Marianne Obed Madsen, sundhedsfaglig projektleder, Lungeforeningen. Afholdt i 2015.
 • Styregruppe i Skole for Mig, Danske Patienter - repræsentant Marianne Obed Madsen, sundhedsfaglig projektleder, Lungeforeningen
 • Ekspertnetværk under IMPLEMENT-projektet, som er et 2-årigt EU FP7-projekt (2013-2015) - repræsentant Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen
 • Danske Handicaporganisationer, Odense - repræsentant Carsten Scott Simonsen, medlem af Lungeforeningens netværksgruppe Odense

 

Støtte og netværk til patienter og pårørende

 • Følgegruppe for Familielinien, Mødrehjælpens telefonbaserede netværksgrupper - repræsentant Marianne Obed Madsen, sundhedsfaglig projektleder, Lungeforeningen. Afsluttet 2013.


Tidlig opsporing

 • Referencegruppen vedrørende anbefalinger til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring - repræsentant Marie Lavesen KOL-sygeplejerske og rådgiver, Lungeforeningen


Rygning

 • Røgfrit København 2025, partnerskab i regi af Københavns Kommune - medlem af advisory board, Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen
 • Dansk Netværk for Tobaksforebyggelse - repræsentant Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen
 • Monitorering af danskernes rygevaner (1995 -2011) med Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse samt Hjerteforeningen - repræsentant Mathias Vestergaard-Nielsen, projektleder, Lungeforeningen
 • Styregruppe for satspuljeprojektet "Bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge", Sundhedsstyrelsen  - repræsentant Anne Brandt, adm. direktør, Lungeforeningen
 • Projektgruppe for satspuljeprojektet "Bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge", Sundhedsstyrelsen - repræsentant Marianne Obed Madsen, sundhedsfaglig projektleder, Lungeforeningen
 • Referencegruppe for STOPLINIEN, Sundhedsstyrelsen - repræsentant Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen

 

Organsagen

 • Styregruppen for Dansk Center for Organdonation - repræsentant Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen siden september 2010 (Anne Brandt har overtaget pladsen for Ole Wayland Hansen, som har siddet i styregruppen siden juni 2007)
 • Arbejdsgruppen "Oplysning om Organdonation" under Dansk Center for Organdonation - repræsentant Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen og Bo Boisen Pedersen, pårørende til transplanteret og medlem i Lungeforeningen.


Renere luft

 • Sundhed i miljødebatten-netværk (SIM) sammen med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Astma-Allergi Danmark - repræsentant Mathias Vestergaard-Nielsen, projektleder, Lungeforeningen