×
×

Dorte Chabert, bestyrelsesmedlem


Printer-friendly version

Psykolog, rådgiver i Lungeforeningen, tovholder for Lungeforeningens netværk 'Sjældne lungesygdomme' og styregruppemedlem i Lungeforeningens netværk 'Nye Lunger Øst'
Valgt af Lungeforeningens medlemmer ved generalforsamlingen 2020.

 

Jeg er uddannet psykolog og har primært arbejdet med børn, unge og deres familier, der på forskellig måder har været i krise. Jeg er tilknyttet rådgiver i Lungeforeningens rådgivning. Jeg har lungesygdommen alfa-1 antitrypsinmangel og er dobbelt lungetransplanteret.

Efter jeg selv blev lungesyg, opdagede jeg, hvor svært man har det som lungesyg, men også hvor få støtte- og behandlingsmuligheder, der er for både lungesyge og pårørende i forhold til flere andre patientgrupper. Mange oplever, det er selvforskyldt at blive lungesyg og holder sig derfor tilbage for at undgå omverdenens manglende forståelse.

Som lungesyg oplever jeg stor hjælp og glæde ved at have kontakt med andre lungesyge og lungetransplanterede. Både gennem Facebookgrupper og møder er det godt at kunne udveksle erfaringer, få ny viden og måske komme af med frustrationer. 

Jeg er blandt andet tovholder for Lungeforeningens netværk "Sjældne Lungesygdomme" og med i styregruppen for Lungeforeningens netværk “Nye Lunger Øst”, hvor vi mødes nogle gange om året.

Jeg brænder for at være med til at forbedre forholdene for lungesyge børn, unge og voksne og deres pårørende. Det er vigtigt, at vi forsætter det gode arbejde i Lungeforeningen, så flere får lyst til at melde sig ind i foreningen. Jo flere medlemmer, jo bedre hjælpemuligheder vil der være. 

Jeg mener også, det er vigtigt, at der kommer mere forskning på lungeområdet, og der bliver mulighed for at tilbyde rådgivningssamtaler og gruppeforløb for både lungesyge og pårørende, uanset hvilken aldersgruppe man befinder sig i. Det er også vigtigt at forbedre forholdene for børn med lungesygdomme og deres familier. Jeg håber, jeg med min faglige viden og mine erfaringer som lungesyg kan være med til at gøre en forskel for andre lungesyge.