×
×

Støtteforeninger til Lungeforeningen

Støtteforeninger til Lungeforeningen

1. juli 2015 gik to af de største og ældste lungeforeninger i Danmark, LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening, sammen i én forening og udgør i dag Lungeforeningen.

Læs pressemeddelelse: Stort skridt for lungesagen

Ved at samle kræfterne ønskede de to foreninger, med baggrund i deres historisk stærke positioner, at opnå en national, forpligtende lungeplan for alle lungesygdomme. Arbejdet for lungesagen fortsætter under visionen: Sundere lunger livet igennem

Læs mere om Lungeforeningens mange resultater i Lungeforeningens årsregnskab med ledelsesberetningen for 2015, herunder den store begivenhed, det var, at de to foreninger fusionerede.

 

Historien bag støtteforeningerne

LungePatient.dk (tidligere Lungeforeningen Boserup Minde) blev grundlagt i 1903 af en kreds af tuberkuloseramte på det daværende Boserup Sanatorium ved Roskilde.

Foreningen var båret primært af frivillige kræfter med et stærkt afsæt i at hjælpe lungepatienter og tilbyde dem sociale aktiviteter, leje af feriehuse og meget andet.

I 1949 blev rekreationshjemmet Boserup Minde i Glamsbjerg på Fyn bygget, som i 1976 blev godkendt som specialhjem for lungesyge. Siden 1989 er Boserup Minde i Glamsberg blevet drevet som et ferie-, kursus- og rekreationshjem.

 

Støtteforeninger opstår

LungePatient.dk var organiseret i en Landsforening med 14 lokalafdelinger som medlemmer. De fleste af lokalafdelingerne ejede feriehuse, som blev lejet ud til LungePatient.dks medlemmer.

Ud af de 14 lokalafdelinger valgte 13 afdelinger i juli 2015 at gå med i fusionen med Danmarks Lungeforening.

Forud for fusionen valgte de 13 afdelinger i det daværende LungePatientf.dk at nedlægge sig selv som lokalafdelingerne og i stedet oprette sig som støtteforeninger til Lungeforeningen, jf. den præcise beskrivelse i støtteforeningernes vedtægter nedenfor.

Støtteforeningerne er selvstændige, juridiske enheder med egne vedtægter, bestyrelser, cvr-nr., medlemmer, økonomi, grafisk udseende osv. Støtteforeningerne ejer i alt 17 feriehuse rundt om i Danmark, som medlemmer i Lungeforeningen kan leje til ferieophold.

Ideen bag støtteforeningerne er, at de støtter Lungeforeningen, herunder Lungeforeningens lokalafdelinger, via de indtægter, de får ved at udleje deres feriehuse. I deres vedtægter står således:

Foreningens formål er på almennyttigt grundlag at indsamle og tilvejebringe økonomiske ressourcer gennem udlejning af støtteforeningens feriehuse til medlemmer af Lungeforeningens lokalafdelinger og enkeltpersoner med lunge- og luftvejssygdomme.

For at være medlem i en støtteforening, skal man samtidig være medlem af Lungeforeningen.

 

Samarbejde mellem støtteforeninger og Lungeforeningen

Selv om støtteforeningerne er selvstændige juridiske enheder, har det fra starten været tanken, at støtteforeninger og Lungeforeningen skal bygge på et tæt samarbejde til gavn for lungepatienter i Danmark.

 

Læs om støtteforeningernes feriehuse

Se kontaktoplysninger til formænd for hver enkelt støtteforening i Brochure om medlemsfordele og feriehuse

Læs støtteforeningernes standardvedtægter