×
×

Netværk for telemedicin og lungesygdom

Netværk for telemedicin og lungesygdom

Hvad er Netværk for telemedicin og lungesygdom?

Lungeforeningens Netværk for telemedicin og lungesygdom er for dig, som arbejder med telemedicin og lungesygdomme i praksis.

Netværket giver dig mulighed for at udveksle erfaringer og videndeling med andre, som arbejder indenfor samme område.

Lungeforeningen har taget initiativ til at starte netværket, fordi vi har mødt mange, der arbejder inden for området, som har ønsket at få kontakt med hinanden for at kunne udveksle erfaringer på tværs af projekter.

Netværket er også opstået på baggrund af et ønske fra sundhedsfaglige om at tilsikre, at de patient- og pårørendemæssige perspektiver bliver tilgodeset i udvikling af kommende telemedicinske løsninger.

Det har derfor været naturligt for Lungeforeningen at etablere netværket samt at sikre, at patientperspektiver til enhver tid er på agendaen.

 

Møder og indhold

Netværket mødes halvårligt til heldagsmøder mellem 10.00 og 17.00. Der er en time til præsentation og siden sidst. Desuden en time afsat til frokost, så der er plads til samtale på tværs. Sidste halve time på hvert møde bruges til at beslutte, hvad næstkommende møde skal handle om og hvem der skal planlægge næste netværksmøde.

Møderne placeres geografisk over hele landet. Lungeforeningen har lokaler i København og disse stilles frit til rådighed, når møderne er i hovedstaden. Ligesom Lungeforeningen også stiller forplejning til rådighed, når det foregår i egne lokaler.

På møderne tager vi konkrete emner eller udfordringer op og drøfter dem.

Efter behov inviterer vi også eksterne fagpersoner til at give input og konkretisere et givent emne. Netværkets medlemmer udvælger, hvilket emner der tages op.

Lungeforeningen står bag netværket, og sygeplejerske Anne Dichman Sorknæs er mødeleder.

Lungeforeningen stiller lokaler og forplejning til rådighed for netværkets møder.

Formålet med netværket er at udveksle erfaringer om arbejdet med telemedicin og lungesygdomme. Netværket er målrettet sundhedsprofessionelle, der arbejder ikke-kommercielt indenfor dette område.

 

Vil du vide med om netværket?

Hvis du har spørgsmål om netværket, er du velkommen til at sende en mail på info@lunge.dk

 

Deltagere

Netværket er målrettet sundhedsprofessionelle bredt set, der arbejder ikke-kommercielt indenfor telemedicin og lungesygdom. Se liste over netværket deltagere, samt kort beskrivelse af deltagernes telemediciniske arbejde.

 

Virtuelle grupper

På LinkedIn mødes netværk for telemedicin og lungesygdom i en gruppe under navnet ”TeleLung DK”. Derudover anbefaler netværket at tilmelde sig gruppen ”Empowerment and Technology for People with Chronic Conditions” under Nordisk Innovationsnetværk for Velfærdsteknologi. Helen Houmøller Rasmussen fra TeleCareNord er temaansvarlig - helen.rasmussen@rn.dk for denne gruppe.

På facebook har Lisbeth Østergaard oprettet en gruppe ”KOL Telemedicin”.