×
×

Hver dag dør 10 danskere af KOL

Sidst opdateret: 
31-10-2023

3.570 danskere døde i 2021 af KOL. Det gør KOL til den enkeltsygdom, der nu forårsager flest dødsfald i Danmark. De mange dødsfald svarer til 6 pct. af alle dødsfald i Danmark og det betyder, at næsten 10 danskere dør af KOL - hver eneste dag.

De triste tal overrasker ikke Lungeforeningen, der igennem flere år har kunnet konstatere, at KOL-området ikke har været prioriteret.  Med nye tal på bordet kræver og forventer foreningen, at politikerne for alvor tager sygdommen alvorligt og får sat gang i initiativer, der kan vende udviklingen.    

”Det er skamplet, at vi ikke har fået løftet det her område, som har været underprioriteret i mange år, og det er det, vi ser resultatet af nu. Der er ikke sket den samme udvikling i behandlingen af KOL som man har set inden for andre sygdomsgrupper. Det gælder specielt indenfor hjertesygdomme, diabetes og kræft. Derfor ser vi desværre en forsat en rekordhøj dødelighed af KOL i Danmark. Det kan vi simpelt hen ikke være bekendt”, siger Torben Mogensen, formand i Lungeforeningen.

 

Planen ligger klar

I foråret fremlagde Lungeforeningen netop en stor plan med 16 konkrete forslag til, hvordan det kan ske. 

Lungeforeningen foreslår blandt andet, at vi bliver bedre til at oplyse danskerne om symptomerne på lungesygdom, så de selv, såvel som det sundhedspersonale, de løbende er i kontakt med, tidligt kan opdage lungesygdom og stoppe med at ryge (hvis de ryger), komme i gang med træning og bruge medicin, så lungefunktionen ikke når at blive alt for reduceret.

Herudover skal sundhedssystemet blive bedre til at hjælpe patienterne, når de har fået sygdommen, og deres lungefunktion bliver reduceret. Vi har set gode eksempler fra både Region Sjælland og Århus, hvor sundhedspersonale både på hospitaler og i kommunerne har løbende kontakt med KOL-patienter, der selv indberetter deres symptomer og laver målinger, og via denne overvågning sikrer både tryghed hos patienten, men også langt færre indlæggelser.

 

17 pct. af de indlagte dør

Forslagene kan være med til at reducere antallet af akutte indlæggelser, hvis antallet af dødsfald skal reduceres. Patienterne med svær KOL rammes oftere af akutte forværringer, som ofte medfører indlæggelse på hospitalet. Blandt dem, der blev indlagt med KOL i forværring i 2022, endte 17 pct. med at dø inden for 30 dage. Dette tal er de seneste år steget og er nu på højeste niveau, i den tid man har målt.

Styregruppen for Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom under Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP) ser med stor bekymring på udviklingen. I deres rapport skriver de bl.a.: Antallet af genindlæggelser har været stort set uændret gennem flere år, men 30-dages dødeligheden har været støt stigende i samme periode. Det anbefales, at man iværksætter en national KOL-plan, der blandt andet har fokus på at knække kurven og på at øge kvaliteten af den akutte KOL-behandling.

 

Højeste KOL-dødelighed i Europa

De mange dødsfald giver Danmark en rystende topplacering i Europa i antal KOL-dødsfald pr. indbygger. Det fremgår af de seneste 2020-tal fra OECD, som viser, at Danmark har 49,2 KOL-relaterede dødsfald pr. 100.000 indbyggere, mens Storbritannien, der har næstflest, har 36,9 dødsfald, og Østrig med tredjeflest har 28,7 dødsfald.

Desværre er der ikke tale om en enkeltstående trist topplacering, idet Danmark i perioden fra 2000 og frem til 2020 har haft flest KOL-relaterede dødsfald pr. indbygger i alle årene - bortset fra 2015 og 2019, hvor Ungarn som eneste land havde flere.

Lungeforeningen sætter fokus på at finde danskerne med symptomer på KOL på lungedagen. Det foregår den 15. november, hvor man en lang række steder i Danmark kan få målt sin lungefunktion.

Top 10 dødsårsager:

  1. KOL
  2. Lungekræft
  3. Iskæmiske hjertesygdomme
  4. Andre hjertesygdomme 
  5. Karsygdomme i hjerne
  6. Demens
  7. Dødsfald u. medicin. oplysn.
  8. Kræft u. specifikation
  9. Alzheimers
  10. Andre infektionssygdomme

Kilde: Dødsårsagsregistret, 2021

 

Læs, hvad andre medier skriver her: 

Medicinsk tidsskrift 

TV2.dk

Sundhedspolitisk Tidsskrift