×
×

Holbæk Træningsnetværk - Cykelhold på el-cykel

Adresse: 
Aktivcenter Elisabethcentret, Carl Reffsvej 4, 4300 Holbæk

Holbæk lokalafdeling har modtaget sponsorat fra Velux Fonden og  Team Compendium, en lokal cykelforening . Det har gjort det muligt at indkøbe  7  el-cykler, heraf en 3-hjulet, som udlånes til Lungeforeningens medlemmer.

LUNGE CYKELHOLDET mødes hver torsdag kl. 11.00.  På cykelholdet er alle cyklister velkomne - også på egen cykel med eller uden el. Ved dårligt vejr aflyser vi! Kontakt Kaj hvis du er i tvivl om, hvad der er dårligt vejr.

Tilmelding til ventelisten til udlån af en el-cykel skal du kontakte:

Erik Hansen, 2047 7032, erik.hansen@godmail.dk

Krav til udlån af el-cykel:

  • Betaling 1000 kr. i depositum, som tilbagebetales ved aflevering af cyklen, hvis cyklen er uskadt. Foto dokumentation af evt. skader registreres ved udlevering. 
  • Betaling af 300 kr. for 6 mdrs udlån, som skal dække service og almindelig vedligeholdelse.
  • Fremvise Privat – indboforsikring, som dækker cykler op til 12.000 kr.
  • Cykelhjelm og refleksvest skal man selv anskaffe.

 

Cyklistforbundet mener, at det er en god samfundsmæssig investering at fastholde de ældre på cyklen og samtidig gøre en indsats for at forebygge de aldersbetingede uheld.

Cyklen gavner - hele livet

For mange ældre mennesker kan cyklen være et værdifuldt redskab til at øge mobiliteten og dermed forebygge isolation og ensomhed blandt ældre. Cyklen kan gøre det lettere at bevare sociale kontakter og deltage i sociale aktiviteter – til gavn for både sundheden og den generelle livskvalitet.

Vi skal fastholde og forebygge

Cyklens helbredsmæssige fordele og evne til at binde ældres sociale liv sammen vejer langt tungere end den øgede risiko. Cyklistforbundet mener, at det er en god samfunds-mæssig investering at fastholde de ældre på cyklen og samtidig gøre en indsats for at forebygge de aldersbetingede uheld. En el-cykel vil kunne få flere lungesyge til at cykle igen….

Donation til Lungeforeningen i Holbæk
En lille lokal cykelforening Team Compendium har fået øje på Lungeforeningens lokal afdeling i Holbæk, som har 600 medlemmer. Mange af disse medlemmer har gået på Rehabiliteringsforløb i Sundhedscenter. I Lungeforeningen er der forskellige fællesskaber som lungekor, trænings-netværk, cykel hold samt mulighed for at låne en el cykel.
Team Compendium er en non-profit cykelforening med 30 medlemmer, som igennem et socialt cykelfællesskab ønsker at fastholde og udvikle cykelmotionister. Ud over at udfordre de danske landeveje flere gange ugentligt, så er Team Compendium rigtig glade for at kunne foretage en årlig donation til lokale området, som kan støtte op omkring forenings værdier.
 

Zoom ud og ind ved at klikke på + og - i venstre hjørne af kortet: 
Categories: 
Region: 
Sjælland