×
×

De færreste lungepatienter tilbydes lindrende behandling

Palliation er en professionel indsats for at forebygge og lindre lidelse hos mennesker, som er ramt af livstruende sygdom som fx lungesygdommene KOL og IPF. Alligevel tilbydes langt de færreste lungepatienter palliation. Derfor er der behov for viden og bedre indsats. 

At leve med svær og uhelbredelig lungesygdom er forbundet med høj symptombyrde og meget lidelse. Alligevel går al palliation hovedsagligt til mennesker med kræft. Derfor deltog Lungeforeningen ved Anker Fjord Hospices temadag om palliation til lungepatienter den 30. oktober i Hvide Sande. På temadagen deltog sundhedsprofessionelle fra lungemedicinske afdelinger, ansatte ved kommuner og hjemmeplejen samt hospicepersonale. 

Formålet med temadagen var at klæde sundhedsprofessionelle på til at kunne identificere og imødekomme lungepatienters palliative behov. Lungeforeningens direktør Anne Brandt og antropolog og projektleder Lena Lykke Jeppesen deltog på temadagen med viden om lungepatienters palliative behov med afsæt i rapporten  "Palliativ indsats til KOL-patienter", som Lungeforeningen har lavet sammen med Palliativt Videnscenter.

På temadagen deltog også psykolog og  rådgiver i Lungeforeningen Ingeborg Farver-Vestergaard og sygeplejerske, cand.cur og ph.d. Camilla Mousing med indlæg, ligesom også Lungekoret fra Ringkøbing-Skjern Musikskole sammen med deres underviser Pernille Tommerup viste, hvordan sang kan skabe livskvalitet for lungepatienter. 


Stort behov for viden og indsats
I 2018 gik 95% af den specialiserede palliative behandling til patienter med kræft og kun 5% af mennesker med KOL blev tilbudt en terminalerklæring. Der er derfor tale om stor ulighed i palliative tilbud. 
De seneste år er der dog sket mere på området, og flere er blevet opmærksomme på lungepatienters palliative behov. Dog mangler der stadig organisering af indsatsen og nye former for tilbud, der målretter sig bedre til lungepatienters behov. 

 

- Lungepatienter har store palliative behov både fysisk, psykisk, socialt og eksistentielt og dette over en længere periode end fx kræftpatienter, og vi har i Lungeforeningen længe vidst at der er stor ulighed i palliative tilbud til lungepatienter. Derfor er vi i Lungeforeningen glade for henvendelsen fra Anker Fjord Hospice og muligheden for at der sættes et øget fokus på at opkvalificere sundhedsprofessionelles viden om lungepatienters palliative behov, siger Anne Brandt administrerende direktør i Lungeforeningen og fortsætter: Det var utrolig dejligt at mærke den store vilje og interesse for, at der fremover skabes mulighed for at lungesyge modtager en langt bedre støtte og palliation.


Hvad er palliation?
Palliation betyder lindring. Palliation er en professionel indsats for at lindre og forebygge lidelse for mennesker ramt af livstruende sygdom fx lungesygdom.  Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten og retter sig mod de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der for den syge og for de nærmeste kan være forbundet med livstruende sygdom og død. Palliativ indsats er tværfaglig og varetages i et samarbejde mellem relevante fagpersoner, den syge og de nærmeste pårørende.


Læs mere om palliation til lungepatienter 
Læs rapporten "Palliativ indsats til KOL-patienter"
Læs Rehpas årsrapport 2018 med fokus på manglende sammenhæng og ulighed