×
×

Egenbetalingsloftet for lægemidler sænkes midlertidigt

Sidst opdateret: 
29-03-2023

Fra mandag d. 3. april 2023 træder en lovændring om midlertidig sænkning af det loft, der er for egenbetaling på tilskudsberettiget medicin, i kraft. Lovændringen betyder, at det højeste beløb, du selv skal betale for tilskudsberettiget medicin sænkes fra de nuværende 20.636 kr. til 11.570 kr.

Forslaget hjælper alle med et højt medicinforbrug, som nu ikke skal være helt så højt for at få 100% tilskud.

Helt konkret betyder det, at når du har købt tilskudsberettiget medicin for 11.570, så får du 100% tilskud til alle øvrige køb af tilskudsberettiget medicin. 

Der beregnes dog ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. Der vil derfor ikke være tilbagebetaling, hvis man allerede har købt for over 11.570 kr.

Aftalen ophører med udgangen af 2023, hvorefter der vendes tilbage til de sædvanlige satser.