×
×

Selvisolation i og uden for eget hjem ved påvist smitte med COVID-19

Sundhedsstyrelsen er kommet med anbefalinger til selvisolation i og uden for eget hjem, til mennesker, som er påvist smittet med COVID-19. I Sundhedsloven er der nu indført mulighed om selvisolation ude fra hjemmet, til mennesker med påvist COVID-19, som af særlige årsager ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem. Læs Sundhedsstyrelsens pjece ”Information om frivilligt isolationsophold uden for hjemme til dig, som er smittet med ny coronavirus”.

I følgende tekst forklares, hvordan du skal forholde dig, hvis du eller en af dine nærmeste bliver smittet med COVID-19. Selvisolation anbefales til følgende grupper:

 • Mennesker, som viser symptomer på COVID-19 og som afventer svar eller har fået påvist smitte med COVID-19.
 • Mennesker, som ikke har symptomer, men er påvist smittet med COVID-19.
 • Nære kontakter til mennesker med påvist smitte med COVID-19 indtil der foreligger et svar på testen for COVID-19.

Når selvisolation skal anvendes, er der nu tale om to typer af selvisolation: Isolation i eget hjem (1) og isolation uden for eget hjem (2).-
 

 1. Forudsætninger for at du kan isolere dig i eget hjem:
 • At du ikke forlader dit eget hjem
 • At du har mulighed for at opholde dig og sove i et separat værelse, fra andre, som bor i din husstand
 • At du har adgang til separat toilet og badefaciliteter. Eller at du selv har mulighed for at rengøre grundigt efter dig, når du har anvendt toilet- og badefaciliteter.
 • At du har mulighed for at holde afstand til andre i din husstand, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.
 • At andre i din husstand kan forstå og samarbejde omkring din isolationen i hjemmet.

 

 1. Forudsætninger for selvisolation uden for eget hjem

Hvis du ikke har mulighed for at isolere dig i din egen bolig, kan selvisolation uden for eget hjem blive nødvendigt, hvis du har påvist smitte med COVID-19 og kan klare dig selv/er selvhjulpen. Du kan blive visiteret til et isolationsophold på en ekstern lokalisation via din kommune, hvis du opfylder nedenstående kriterier for selvisolation uden for eget hjem:

 

 • At du deler bolig med mange mennesker på et lille areal eller at du ikke har en optimal rumadskillelse.
 • At du deler bolig med en eller flere mennesker, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, og hvor det kan være svært at sikre den hensigtsmæssige afstand.
 • At du deler bolig med mennesker, som har vanskeligt ved at samarbejde med den, som er smittet med COVID-19 om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet. Måske grundet sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, som kan øge risikoen for smitte.

Du kan læse de fulde anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om ”Isolation ved påvist COVID-19”.  

Sidst opdateret: 
Fredag, juli 10, 2020