×
×

Spørgsmål og svar vedrørende genåbning af Danmark

OBS! Denne FAQ er fra juli 2020. Der kan være information, der ikke længere er korrekt. Hold dig derfor opdateret via Lungeforeningens særudsendelser om corona eller på Lunge.dk/corona

Lungeforeningens rådgivning har sammen med formand Torben Mogensen, samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svar vedrørende genåbningen af Danmark. God læselyst, og husk at du altid kan kontakte Lungeforeningens rådgivning mandag til fredag mellem 10.00-14.00 på telefon 52 14 41 86, samt vores sundhedsfaglige rådgivere, i deres faste rådgivningstider.

Danmark er for alvor åbnet op igen, efter flere måneders nedlukning. COVID-19 er fortsat i Danmark og verden, derfor er det vigtigt, at vi holder afstand og en god håndhygiejne. Antallet af smittede med COVID-19 er faldende i Danmark, men for at alle, inklusiv mennesker i den sårbare gruppe, kan tage del i åbningen af samfundet igen, er det nødvendigt, at alle overholder Sundhedsstyrelses fem råd:

  1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
  3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  5. Hold afstand - bed andre tage hensyn

Det er vigtigt at forstå, hvordan COVID-19 smitter, derfor anbefaler vi, at du ser Sundhedsstyrelsens film ”Hvor farlig er ny corona-virus?” og ”Hvordan smitter ny corona-virus?”.
 

Hvad er et smittetryk? (også kaldet ’kontakttallet’)
Du har helt sikkert hørt og læst udtrykket smittetryk et hav af gange den seneste tid, men hvad betyder det, og hvad bruges det egentlig til?
Smittetrykket, også kaldet reproduktionstal R, smittetallet eller kontakttallet, er et udtryk for, hvor mange mennesker du i gennemsnit vil smitte, hvis du selv er smittet med COVID-19. Hvis smittetrykket er under én vil smitten langsomt dø ud, og er det over én vil smitten stige. Dermed vil flere og flere danskere blive smittet med COVID-19 hvis smittetrykket er over én.  Du kan læse mere om det seneste smittetryk i Danmark her. Smittetrykket fortæller noget om hvilken retning COVID-19 udvikler sig, altså om den spredes eller mindskes i samfundet. Det er derfor vigtigt at huske på, at smittetrykket ikke beskriver netop din risiko for at blive smittet. 

Statens Serum Institut har tidligere brugt udtrykket ’smittetryk’, men da det kan mistolkes som forekomsten af en sygdom, er det nu udtrykket 'kontakttallet', der bliver brugt.

 

Bør jeg hente app’en smitte|stop til min mobiltelefon?
I juni 2020 lancerede Sundheds- og ældreministeriet en ny app, som hedder smitte|stop.

Smitte|stop er et digitalt supplement, til de øvrige tiltag i samfundet som har til hensigt at kontrollere smittespredningen. Formålet er at reducere smittespredningen gennem en besked om smitterisiko til ukendte kontakter, altså mennesker, som du har været tæt på i det offentlige rum, og som ikke vil kunne kontaktes gennem en klassisk smitteopsporing. App’en giver dig også hurtigere og direkte besked om en potentiel smitterisiko. Læs her, hvordan du skal forholde dig, hvis du får en besked i din smitte|stop app om at du har været i tæt kontakt med en COVID-19 smittet.

 

Hvor mange mennesker er smittet med COVID-19 i min kommune?
Risikoen for at blive smittet med COVID-19 afhænger af mange forhold. Men hvis der er ingen eller kun få registrerede smittede, der hvor du bor (kommune), så er risikoen for at blive smittet alt andet lige mindre, end hvis der er mange smittede i kommunen.

Man kender ikke de præcise tal for, hvor mange der er smittet, men kun det antal, der er registreret smittede. Nogle mennesker udvikler nærmest ingen symptomer, så der er flere smittede, end der registreres ved test. Derfor er der flere, som kan smitte, men som ikke er registreret. Det er det, der tit omtales som mørketallet.

Er du interesseret, kan du se her, hvor mange mennesker, der aktuelt er registreret smittet med COVID-19 i din kommune. Når du ankommer til siden, skal du kigge ned af siden, hvor du finder overskriften Overvågningsdata. Her klikker du på Regioner og kommuner, så vil der dukke to Danmarkskort op, der beskriver, hvor mange antal smittede, der er i din kommune.

Selvom der måske kun er få registret smittede, der hvor du bor, er det selvfølgelig fortsat vigtigt at følge myndighedernes anbefalinger for at mindste risikoen for smitte med COVID-19.

 

Hvornår kan man som menneske i risikogruppen begynde at bevæge sig mere frit i samfundet igen?
Udsigterne til et COVID-19-frit Danmark er i øjeblikket ukendt. Men tallene tyder på, at Danmark er på vej i den rigtige retning.  Det vil naturligvis være op til hver enkelt, hvornår man finder tryghed i at bevæge sig ud i samfundet igen. Se Sundhedsstyrelsens film ”Hvor stor er risikoen for at blive smittet med ny corona-virus?”.


Hvad er et COVID-19 pas, og hvad betyder det for mig?
Et COVID-19 pas er for dig, som skal ud og rejse. Flere lande har indført rejserestriktioner for at begrænse smitte med COVID-19. I nogle lande kan man undgå at gå i karantæne ved ankomst, hvis man er testet negativ for COVID-19. I lande, hvor dette er muligt, vil du skulle påvise dokumentation for, at du har en negativ COVID-19 test. Dit COVID-19 pas kan du hente via NemID på SundhedDK. Det kan hentes ned, når du har et svar på din COVID-19 test. COVID-19 passet vil kunne udskrives og downloades, det vil være gyldigt så længe din COVID-19 test ikke er mere end syv dage gammel.  Læs pressemeddelesen fra Sundheds- og ældreministeriet om COVID-19 pas her.
Du skal være opmærksom på, at der forekommer forskellige indrejse restriktioner for hvert enkelt land, og at disse kan ændre sig hurtigt. Hold dig derfor opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside, under den ambassade, som tilhører det land, du skal rejse ind i. Her vil du finde de opdaterede og aktuelle informationer om COVID-19 forholdsregler og restriktioner. Jeg skal rejse med fly, hvordan skal jeg forholde mig til brugen af mundbind? 
Skal du ud og rejse med fly, er det vigtigt, at du bruger mundbind. I lufthavnen vil det fremgå, hvornår du skal tage dit mundbind på, og hvornår du må tage det af igen. Du må ikke tage dit mundbind af, før du forlader terminalen i det land, hvor du rejser til. Flypersonalet har ret til at nægte dig adgang til at stige på flyet, hvis ikke du bærer et mundbind. Desuden skal det mundbind du bærer være et såkaldt kirurgisk mundbind. Disse kan købes i lufthavnen, hvis ikke du har mundbind med selv. Du skal huske at have flere end ét mundbind med til din rejse, da mundbindet skal skiftes hvert 3-4 time. Når du bruger et mundbind, er det vigtigt, at du ved, hvordan du påsætter- og aftager dit mundbind.  Du kan læse mere om lufthavnens forholdsregler og restriktioner her

Efterspørgslen af mundbind er steget markant over den seneste tid, og du skal derfor være opmærksom på, hvor og af hvem du køber dine mundbind. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du se en liste over, hvad du skal være opmærksom på, når du køber mundbind eller masker. Da flere leverandøre er kommet ind på markedet, har Sikkerhedsstyrelsen sammen med den Europæiske Sikkerhedsstyrelse lavet en oversigt som løbende opdateres, med upålidelige leverandører af mundbind

 

Hvornår kan vi starte lungekor og lungetræning op igen?
I et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen er det glædeligt at meddele, at Lungeforeningens kor- og træningsaktiviteter kan genoptages. Fortsat at man som tovholder og deltager i aktiviteterne efterlever, de skærpede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Du kan læse mere om anbefalingerne til lungekor- og træning her.
Nogle af Lungeforenings frivillige træningshold er så småt begyndt at træne igen. De træner udendørs, hvor der er mulighed for at holde to meters afstand til alle sider. Se klippet her fra Præstøs lokal afdeling, som træner for første gang. Det er forskelligt, hvilke lokale træningshold som træner, da det afhænger af tovholdernes ressourcer samt lokale aftaler med bl.a. kommunen. Selvom du ikke endnu kan komme ned og træne på din sædvanlige hold, er det fortsat vigtigt, at du bevæger dig og holder dig fysisk aktiv. Du kan finde tips og gode råd til din træning her

 

 

Hvordan skal jeg forholde mig til familiebesøg?
Du kan godt få besøg af din familie og venner, og du kan også godt besøge dem. Vær opmærksom på, at du holder de to meters afstand, og at der er håndsprit tilgængeligt. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du vælger en lille kreds af mennesker, som du ses med privat, og som du er tryg ved, og at I følger rådene om at undgå smitte. Om muligt, så afhold sammenkomster udendørs, hvor der er mindre risiko for at blive smittet. Dette skyldes blandt andet, at der er færre overflader, som virussen kan sætte sig på, og det er meget lettere at holde afstand. Husk på det er vigtigt også at se familie og venner. Det har stor betydning for din mentale sundhed og livskvalitet. Du kan læse mere her om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til mennesker i risikogruppen.

 

Skal jeg begynde at bære noget synligt i form af mundbind, vest, armbind eller badge for at gøre opmærksom på, at jeg er sårbar?
Der findes ikke et endegyldigt svar på dette. For nogle mennesker, vil det give god mening at bære et synligt signal, hvor det for andre ikke vil. Derfor vil det være op til den enkelte selv at beslutte, om man ønsker at bære et synligt signal. Lungeforeningen har lavet en spørgeundersøgelse om holdningerne til at bære et synligt signal, og over 500 mennesker deltog i undersøgelsen.

Vælger du at bære et mundbind er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan dit mundbind skal anvendes. Nogle mundbind kan ikke bæres i mere end 3 timer, mens andre kan. Det er forskelligt fra typen af mundbind. Spørg ind til dette, der hvor du køber dit mundbind.
Der er meget tvivl og usikkerhed forbundet med at bære et mundbind, det er ikke ens betydende med at man skal lade være med at bruge det. Du skal gøre det, som følges rigtig for dig i din hverdag, så du føler dig sikker i at bevæge dig ud i samfundet igen. Se Lauras fortælling om, hvordan det er at blive mødt med modstand mod at bære synlige signaler i det offentlige rum, og da hun deltager i Aftenshowet på DR1, hvor hun fortæller, hvad som gik forud for hændelsen, Laura er på ca. 32 minutter inde i programmet.

 

Hvornår skal jeg bruge et mundbind? 
Du kan i udgangspunktet godt gå ud, uden at bruge mundbind, men der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at bruge et mundbind for at beskytte andre. Du skal anvende et mundbind hvis: 
 
  • Du er smittet eller har symptomer på COVID-19, og du skal bryde din selvisolation for at transportere dig til og fra sygehus eller læge  
  • Du er en tæt kontakt til en, som er smittet med COVID-19, og du har brug for at bryde din selvisolation
  • Du er pårørende og ikke har mulighed for at holde afstand til en person i øget risiko fx ved behov for pleje og omsorg 
  • Du er på vej hjem fra fx lufthavn eller anden transport efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation 
Sundhedsstyrelsen, anbefaler ikke, at du bruger et mundbind, som er lavet af stof eller et hjemmelavet mundbind. Denne type mundbind bliver hurtigere våde og kan være sværere at anvende korrekt, hvilket kan øge risikoen for smitte. Derudover er effekten af stof eller hjemmelavede mundbind ukendt, og det er vanskeligt at kvalitetstjekke dem. Se listen over upålidelige mundbindsleverandører

 

Kan jeg tage til tandlægen, hvis jeg er i risikogruppen?
Du kan roligt tage til tandlægen igen, også selvom du er i risikogruppen. Tandlægen vil bære mundbind og holder en god håndhygiejne. Tandlægerne er omfattet af generelle og specifikke regler for at minimere smitterisikoen ved varetagelse af tandplejeindsatser. Tandlægen vil fortælle dig, hvordan du skal forholde dig ved tandlægebesøg.

 

Hvordan skal man som person i risikogruppen forholde sig, hvis man ønsker at køre med bus, cykel, taxa eller som passager i en bil?
Skal du køre med bus eller tog, så rejs uden for myldretiden, åbn altid døren med albuen og lad være med at tage offentlig transport, hvis du er syg. Hvis du skal med toget, må du ikke tage af sted uden en pladsbillet. Dvs. der kun er plads til en vis mængde passagerer i toget. Det er altså ikke længere muligt at sidde i et propfyldt tog.

Skal du ud og cykle, så vær opmærksom på, at du fortsat skal holde 1-2 meters afstand til de øvrige cyklister. Her gælder også, at det er helt i orden at bede andre cyklister om at holde afstand.

Hvis du skal køre med taxa, er det vigtigt, at du sidder på bagsædet i modsatte side af chaufføren. Du kan godt køre i bil med andre, som du kender, og som du ved passer på ikke at blive smittet.
Men vær altid opmærksom – vi fraråder, at du kører med nogen, som udviser symptomer (selvom det er milde symptomer).

 

Hvordan kan jeg købe ind mest sikkert?
Hvis du selv ønsker at købe dine vare ind, anbefaler vi dig, at du køber ind i ydertiderne, dvs. når der er færrest mennesker i butikkerne. Det kan fx være tidligt om morgenen, midt på formiddagen og om aftenen. Husk at spritte dine hænder, inden du går ind i butikken, og når du forlader den igen.

Hvis du føler dig usikker ved selv at købe ind, eller ikke selv har mulighed for det i ydertiden, så kan det være en god idé at få nogle til at købe ind for dig.

Har du ikke nogle, som kan hjælpe dig med indkøb, henviser vi til Røde Kors’ Corona Hjælpenetværk.

Endelig kan du vælge at bestille varer hjem til dig selv. Dette tilbydes af en række forretninger.

 

Skal jeg være forsigtig med at købe og få leveret mad udefra (take-away)?
Nej, der burde ikke være nogen risiko for, at COVID-19 smitter gennem maden.
De generelle hygiejneregler for fremstilling og salg af fødevarer i fødevarevirksomheder beskytter også mod smitte med COVID-19. Bl.a. kravene om god personlig hygiejne. Reglerne skal være med til at sikre, at der ikke bliver overført bakterier og virus, fx COVID-19, via fødevarer til forbrugerne[1].  

 

[1] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Corona-og-foedevarer-for-borgere.aspx

Sidst opdateret: 
Fredag, juli 10, 2020