×
×

Lungehelte delte vigtig forskning i Barcelona

Sidst opdateret: 
21-11-2022

Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fond  har i år haft den glæde igen at kunne dele rejselegater ud til forskere, der gør en forskel på lungeområdet. 24  engagerede lungeforskere har modtaget et rejselegat, som har gjort det muligt for dem at rejse ud og dele deres vigtige forskning med fagfæller. 


Legaterne er vigtige for at understøtte den nye viden, der kommer med forskning. Når forskere rejser ud for at præsentere deres egen forskning, får de mulighed for at vende resultater og viden med andre forskere ude i verden og på den måde få værdifulde diskussioner og refleksioner omkring forskningen, som også kan inspirere til nye ideer, der er værd at udforske. 


Forskning på lungeområdet har trange kår i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi støtter dygtige forskere og særligt yngre, der er ved at finde deres vej ind i forskningens verden. Vi skal have flere faglige fyrtårne, der brænder for endnu mere lungeforskning, så vi kan forebygge, at mennesker bliver syge, og så vi kan frembringe nye, innovative og evidensbaserede behandlingsformer til de mennesker, der er syge.

 

Mange tog til den årlige europæiske lungekongres
Tilbagemeldinger fra modtagerne viser , at rejselegaterne gjorde det muligt for mange at stille GPS’en på Barcelona for at deltage på den årlige internationale lungekongres arrangeret af European Respiratory Society (ERS).

En af legatmodtagerne, læge og ph.d.-studerende Allan Klitgaard Staal, Sygehus Lillebælt, kom ikke skuffet hjem fra kongressen:
"Det faglige udbytte af min deltagelse i kongressen har været mangeartet. Det var min første deltagelse i en international kongres, og der var derfor mange nye og spændende indtryk. Jeg forsker aktuelt i brugen af inhalationssteroid til patienter med KOL, og jeg søgte naturligt viden om dette emne på kongressen – jeg må sige, at jeg ikke blev skuffet.  Jeg føler mig opdateret på den nyeste forskning inden for mit eget felt, og jeg har snakket uformelt med andre forskere inden for lungemedicin.  Disse ting gør, at jeg er kommet hjem med flere ideer til ny forskning end jeg har tid til at gennemføre, og at jeg har fået ny viden, som jeg kan implementere direkte i min kliniske hverdag i mødet med patienter. Slutteligt har jeg haft fornøjelsen af at præsentere noget af min eget forskning, og har dermed fået øget mine kompetencer inden for formidling af forskning. Forskning er ofte teknisk, og udfordringen kan være at formidle forskning på en let og fordøjelig måde, og i denne henseende har kongresdeltagelsen været ekstremt lærerig." 

Karen H. Andreasson, fysioterapeut og ph.d., Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse, skriver bl.a. fra sin deltagelse:

”På ERS 2022 fik jeg netværk og indsigt i at implementere vejrtrækningsgenoptræning, idet jeg aktuelt arbejder med og forsker i, hvordan det lykkes at implementere vejrtrækningsgenoptræning til patienter med symptomatisk astma, uanset astma-sværhedsgrad”.

Sygeplejerske Silvia Loua Henriksen, Herlev og Gentofte Hospital, fik banet vej til nye samarbejder. Hun skrev efterfølgende til Lungeforeningen:

”Det var en stor ære at drøfte de foreløbige resultater fra vores nationale Delphi Studie med bl.a. professor Miguel Padilha, nyudvalgt chair for ERS nursing group, der viste stor interesse i studiet og inviterede til et samarbejde omkring videreudvikling af et internationalt Delphi-studie med samme sigte. Kongressens fokus på udvikling og identificering af lungesygeplejerskers kompetencer lover godt for fremtidens sygepleje”.

Udover rejselegater støtter vi også unge forskere for i at formidle deres forskning med legater for henholdsvis bedste frie foredrag og bedste poster.

Danmarks Lungeforenings Fond har i år haft mulighed for at uddele 20 rejselegater. Uddelingen sker fra i år i samarbejde med Foreningen af Yngre Lungemedicinere (FYL) under Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) én gang om året. Næste uddeling sker i foråret 2023. På Dansk Lungemedicinsk Årsmøde 25.-26. november, uddeler vi i samarbejde med DLS tre priser for bedste posterpræsentationer.

Børnelungefonden har i år haft mulighed for at uddele 7 rejselegater, som sker i samarbejde med Dansk Selskab for Pædiatrisk Pulmonologi og Allergologi (DSPAP). De fire er uddelt i sommer på DSPAPs sårmøde, og resten har ansøgningsfrist 1. december. På DSPAPs årsmøde i juni uddelte vi i samarbejde med DSPAP to legater for hhv. bedste frie foredrag og bedste poster.

Læs mere om lungeforskning, den nyeste viden og de projekter, vi har støttet via midler fra de to forskningsfonde Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden her.

De heldige modtagere af legater 2022: 
Uddelte rejselegater på 7.500 kr. fra Børnelungefonden:
Nicklas Brustad
Mathias Elsner Melgaard
Julie Kyvsgaard
Rikke Sunde

Uddelt legat på 2.500 kr. for bedste frie foredrag 2022 fra Børnelungefonden:
Rikke Mulvad Sandvik, Rigshospitalet

Uddelt legat på 2.500 kr. for bedste poster 2022 fra Børnelungefonden:
Signe Kjeldgaard Jensen, Herlev-Gentofte

Uddelte rejselegater 2022 på 5.000 kr. fra Danmarks Lungeforeningsfond:
Henrik Hansen, Hvidovre
Yunus Colak, Gentofte
Mette Kolpen, Rigshospitalet
Søren Sperling Haugen, Aarhus
Karen Hjerrild Andreasson, Næstved
Kjell Håkansson, Hvidovre
Silvia Loua Henriksen, Herlev
Camilla Ryrsø, Hillerød
Jacob Peter Hartmann, Rigshospitalet
Morten Borg, Vejle
Emilia Kassandra Achilles Åttingsberg, Gentofte
Stine Buus Nymand, Rigshospitalet
Anne Orholm Nielsen, Gentofte
Anja Gouliaev Kirkeby, Aarhus
Mia Brath, Aalborg
Peter Ascanius Jacobsen, Aalborg
Charlotte Sandau bech, Amager
Allan Klitgaard, Vejle
Nils Hoyer, Gentofte
Birgit Refsgaard Iversen, Aarhus