×
×

Nationalt forskningscenter for lungekræft

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) har modtaget en bevilling på 10 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse til at etablere et Nationalt Forskningscenter for Lungekræft under forskningsledelse af professor dr.med. Ole Hilberg fra Syddansk Universitet og Vejle Sygehus.

- Selvom vi over de seneste 15 år er nået langt, med en mere end 50 procent forbedret overlevelse for danske lungekræftpatienter, så har vi i DLCG længe haft et ønske om etablering af et samlende landsdækkende forskningsnetværk, som kan forene de mange forskellige afdelinger og centre i Danmark til en koordineret indsats for patientnær forskning for bedre behandling af lungekræft­patienter i Danmark, lyder det fra DLCG.

DLCG blev oprindeligt etableret med kvalitetsudvikling i lungekræft diagnose og behandling som det primære formål og har det forsat som sin primære opgave med registrering af en lang række kvalitetsmål vedrørende lungekræft diagnostik og behandling i Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

DLCG og DLCR vil fungere som samlingspunkt for en forenet og koordineret forskningsindsats på tværs af Danmark med patientnære projekter, som dækker hele lungekræftpatientens forløb fra tidlig opsporing over mere effektiv udredning og behandling til bedre opfølgning efter behandling.

Læs mere om lungekræft