×
×

Ny dansk forskning: Vægttabsmedicin og KOL

Medicinsktidsskrift.dk

Et nyt dansk ph.d. studie vil undersøge, om behandling med vægttabspræparatet Liraglutid hos KOL-patienter kan føre til bedre livskvalitet og bedre lungefunktion. En af sideeffekterne ved den receptpligtige vægttabsmedicins sideeffekter er nemlig en antiinflammatorisk virkning.

- Liraglutid ordineres almindeligvis til behandling af type 2-diabetes. Desuden er det godkendt som medicinsk vægttabsbehandling. Så mit projekt er lidt anderledes, da vi har valgt at undersøge, hvordan vægttabsmedicin virker på en anden gruppe patienter end dem, den normalt ordineres til, forklarer Ayse Dudu Altintas Dogan, læge og ph.d.-studerende ved institut for regional sundhedsforskning ved Syddansk Universitet.

Udover den vægtreducerende og blodsukkerstabiliserende effekt har man med dyre- og celleforsøg vist, at Liraglutid har en anti-inflammatorisk sideeffekt. Disse forhold er ideelle, når målgruppen i projektet er overvægtige patienter med KOL.

- Det hænger godt sammen med patienter med KOL, som har inflammation i lungerne. Ydermere er en del af patientgruppen overvægtige – derfor er det vores mål at hjælpe patienterne af med noget af deres generende overvægt, samtidigt med at vi forbedrer deres lungefunktion ved at mindske inflammationen, lyder det fra Dogan, der peger på, at mange patienter med KOL oplever en forbedring i lungefunktionen, når deres BMI falder med bare to en halv enhed.

- Dermed forbedrer vi to tilstande ved hjælp fra én medicin, og det er positivt, siger Dogan, som mener, at en indsats mod overvægt blandt patienter med KOL generelt kan løfte deres helbred markant.

 

Foreløbige resultater peger på succes
Ph.d. studiet har været i gang i et lille års tid, og mens otte ud af de 40 deltagere er helt igennem forløbet, befinder størstedelen sig endnu et sted i de 40 uger, hvor de skal tage Liraglutid. Det betyder, at data endnu ikke er analyseret eller bearbejdet. Alligevel tør Dogan godt forholde sig til de foreløbige data: 

- Projektet er prospektivt, dobbeltblindet, randomiseret og placebokontrolleret, hvilket betyder, at halvdelen af deltagerne ved lodtrækning tildeles aktiv virksomt medicin med Liraglutid og den anden halvdel får placebo. Selvom det er dobbeltblindet, så hverken forsøgsdeltager eller personale ved, hvem der får tildelt aktiv versus placebo, bemærker vi ud fra vægt, lungefunktion, almen tilstand og spørgeskemaer en tydelig forskel og forbedring hos halvdelen af deltagerne, fortæller Ayse Dudu Altintas Dogan og fortsætter:

- De ene gruppe føler, det går bedre med deres lungefunktion. De kan mere i hverdagen, de er glade og deres livskvalitet stiger, mens sygdommen fylder mindre. Desuden taber de sig og får en mindre omkreds om maven, ligesom de rent faktisk får en bedre lungefunktion, fortæller Dogan og peger på, at den anden gruppe derimod står ret stille både rent vægtmæssigt og i forhold til deres sygdom.

 

Læs mere om projektet i artiklen "Forsker: Vægttabsmedicin giver bedring hos KOL-patienter" på Medinsk Tidsskrifts hjemmeside.