×
×

Forskningsprojekt: Hvordan optimerer vi opsporingen af lungesygdomme i almen praksis?

Hvad går dit projekt ud på?

Overordnet set er formålet med ph.d.-projektet at undersøge effekten af at tilbyde en lungefunktionsundersøgelse til borgere i alderen 30-49.

Vi undersøger blandt andet, hvordan vi tidligere får øje på den potentielle patientgruppe, der er i risikozonen for at udvikle en lungesygdom, hvordan det går med borgeren 25 år efter, at vedkommende har fået konstateret nedsat lungefunktion i forhold til livstidsindkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet og udvikling af lungesygdom.

Slutteligt skal vi undersøge hvordan vi bruger lungefunktionsundersøgelsen bedst. Vi skal fange de syge og lade de raske være raske.

 

Hvilken forskel vil det gøre for patienter og pårørende?

Danmark har den højeste dødelighed af KOL i EU. Omtrent 320.000 danskere har KOL, men halvdelen ved det ikke. Projektet skal give vigtig viden om, hvordan vi optimerer opsporingen af KOL, så vi forhåbentligt endnu hurtigere kan opstarte relevant behandling og bremse sygdomsudviklingen.

Tidligere opsporing er også billigere for samfundet, da en tidligt diagnosticeret og velbehandlet patient koster det halve at behandle.

 

Hvor er I henne nu?

Jeg skriver og skriver. Ph.d.’en skal afleveres den 1. december 2019, så vi nærmer os.

 

Lenes projekt er støttet af Lungeforeningens Forskningsfond.

Du kan læse mere om Lenes projekter her.