Støtte til rejser og uddannelse for sundhedspersonale | Lungeforeningen
×
×

Støtte til rejser og uddannelse for sundhedspersonale

Støtte til rejser og uddannelse for sundhedspersonale
Printer-friendly version

Økonomisk støtte har stor betydning for Danmarks Lungeforeningens Fond, fordi det giver os mulighed for at hjælpe flere lungesyge mennesker i Danmark og for at uddele midler til forskning i lungesygdomme. Vi arbejder konstant for at indsamle flere støttekroner til forskning, bedre behandling og bedre forebyggelse af lungesygdomme.


Hvem kan søge om støtte?

Er du sundhedsfagligt uddannet og betalende medlem af Lungeforeningen, kan du søge om støtte. Er du ikke allerede medlem, kan du melde dig ind i Lungeforeningen her

 

Hvad kan jeg søge støtte til?

Som sundhedsfaglig kan du søge om økonomisk støtte til uddannelse, rejser eller konferencer. Vi støtter maksimalt med 5.000 kr., og vi støtter IKKE diæter.

 

Hvordan søger jeg?

Du downloader og udfylder Ansøgningsskema vedr. støtte til rejser for sundhedspersonale og sender det til os i 1 elektronisk eksemplar (inkl. relevante bilag) til fond@lunge.dk og i et papireksemplar (inkl. relevante bilag) til:

Lungeforeningen
Strandboulevarden 49, B-8
2100 Kbh. Ø

 

Hvilke kriterier skal jeg opfylde?

Vi prioriterer fortrinsvis at give støtte til:

Deltagelse i udenlandske kongresser, hvor deltageren er førsteforfatter og selv er aktiv i form af præsentation af accepteret abstract, inviteret foredragsholder og lignende. Ved deltagelse i kongresser og symposier skal du medvirke aktivt, og du skal beskrive i ansøgningen, hvorfor den pågældende kongres har interesse for det lungemedicinske område.

OBS Vi er desværre ofte nødt til at give afslag, hvis formalia ikke er overholdt. Vi opfordrer derfor alle ansøgere til at sikre, at formalia er overholdt ved at benytte sig af Vejledning til ansøgning vedr rejser for sundhedspersonale.

Du skal desuden huske at vedlægge:

  • Dokumentation i form af abstract, bevis for at abstractet er accepteret
  • Mødeprogram eller link til mødeprogram for konference
  • Budget
  • Curriculum vitae for ansøgeren

 

I øvrigt gælder følgende kriterier:

  • Relevans i forhold til foreningens formål.
  • Du skal beskrive, hvorfor din uddannelse, konference eller rejse er interessant for det lungemdicinske område.
  • Som hovedregel bevilges der ikke midler til efteruddannelse, da det betragtes som en drifts­opgave. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde, hvor der er tale om aner­kendte uddannelser, beslutte at imødekomme en sådan ansøgning.

Der gives ikke støtte til diæter.

 

Hvis du modtager støtte...

Er det vigtigt, at du afrapporterer korrekt. Du kan finde hjælp i Retningslinjer for afrapportering/regnskab ved bevilling (PDF)

 

 

Hvornår skal jeg søge?

Vi behandler ansøgningerne løbende, men Lungeforeningen skal have modtaget ansøgningen inden uddannelsens, rejsens eller konferencens påbegyndelse. Der gives ikke et begrundet svar på afslag.

 

Vær opmærksom på...

at vi desværre har været nødt til at skærpe reglerne for afrapportering og regnskab ved en bevilling, således at Lungeforeningen skal have modtaget rapport og regnskab senest en måned efter rejsens afslutning. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder bevillingen automatisk igen.

 

Regnskab

Det er en forudsætning for bevillinger fra Fonden, at der omgående og senest 1 måned efter rejsens afslutning indsendes specificeret regnskab bilagt original dokumentation. Her kan du downloade rejseafregningsskema.

 

Hvem bedømmer ansøgningerne?

Lungeforeningens sekretariat bedømmer ansøgninger om støtte til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelse og rejser, hvorefter bestyrelsen for Danmarks Lungeforenings Fond endeligt godkender bevillingerne. I tvivlstilfælde rådfører sekretariatet sig med bestyrelsen.

I Lungeforeningen glæder vi os over en stigende interesse for lungeforskning, og vi arbejder intenst for flere midler til forskning. Vi skal have løst lungesygdommens gåder, og her er forskningen omdrejningspunkt. Viden må aldrig blive en mangelvare, og det kræver fordybelse.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lungeforeningen på tlf. 38 74 55 44 eller mail fond@lunge.dk.

Kategori: