×
×

Støtte til rejser for sundhedsfaglige

Støtte til rejser og uddannelse for sundhedspersonale
Printer-friendly version

Fonden uddeler desværre ikke midler til rejser i øjeblikket, men vi arbejder på at finde en løsning så det for håbenligt igen bliver muligt i 2022.

 

Økonomisk støtte har stor betydning for Danmarks Lungeforeningens Fond, fordi det giver os mulighed for at hjælpe flere lungesyge mennesker i Danmark og for at uddele midler til forskning i lungesygdomme. Vi arbejder konstant for at indsamle flere støttekroner til forskning, bedre behandling og bedre forebyggelse af lungesygdomme.

 

Hvem kan søge?

Sundhedsfaglige, som er betalende medlem af Lungeforeningen, kan søge om støtte til at dække rejseudgifter. Hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde dig ind her.

 

Hvordan søger jeg?

Du downloader og udfylder Ansøgningsskema om støtte til rejser for sundhedsfaglige (Word) og indsender det i et elektronisk eksemplar til Lungeforeningen på fond@lunge.dk og et eksemplar i papir til Strandboulevarden 49, B-8, 2100 Kbh. Ø.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, kan du downloade Vejledning til at udfylde ansøgninsskema til støtte vedr. rejser for sundhedsfaglige(PDF)

OBS! Hvis du afleverer ansøgningen personligt, skal du enten kigge forbi Lungeforeningen inden for vores åbningstider (se under Kontakt) eller lægge den i Kræftens Bekæmpelses postkasse på Strandboulevarden 49, 2100 Kbh. Ø.

 

Hvad kan jeg søge om støtte til?

Du kan søge om at få dækket dine rejseudgifter i forbindelse med kongresser, symposier o. lign. OBS! Der gives ikke støtte til diæter. Vi støtter med maksimalt 5.000 kr.

Ved deltagelse i kongresser og symposier er det en forudsætning, at ansøger er førsteforfatter på et accepteret abstract, og at ansøger selv skal præsentere abstractet. Ansøgninger skal bilægges accepteret abstract samt dokumentation på, at abstractet er accepteret.

Download Retningslinjer for ansøgning om støtte til sundhedsfaglige(PDF)

 

Hvilke kriterier skal jeg opfylde?

Vi prioriterer fortrinsvis at give støtte til:

Deltagelse i udenlandske kongresser, hvor deltageren er førsteforfatter og selv er aktiv i form af præsentation af accepteret abstract, inviteret foredragsholder og lignende. Ved deltagelse i kongresser og symposier skal du medvirke aktivt, og du skal beskrive i ansøgningen, hvorfor den pågældende kongres har interesse for det lungemedicinske område.

OBS Vi er desværre ofte nødt til at give afslag, hvis formalia ikke er overholdt. Vi opfordrer derfor alle ansøgere til at sikre, at formalia er overholdt ved at benytte sig af Vejledning til at udfylde ansøgningsskema til støtte vedr. rejser for sundhedsfaglige(PDF)

Du skal desuden huske at vedlægge:

 • Dokumentation i form af abstract, bevis for at abstractet er accepteret
 • Mødeprogram eller link til mødeprogram for konference
 • Budget – hvor det tydeligt fremgår, hvilken del du ønsker dækket af Danmarks Lungeforenings Fond
 • Curriculum vitae for ansøgeren

 

I øvrigt gælder følgende kriterier:

 • Relevans i forhold til foreningens formål.
 • Du skal beskrive, hvorfor din uddannelse, konference eller rejse er interessant for det lungemedicinske område.
 • Som hovedregel bevilges der ikke midler til efteruddannelse, da det betragtes som en drifts­opgave. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde, hvor der er tale om aner­kendte uddannelser, beslutte at imødekomme en sådan ansøgning.
 • Der gives ikke støtte til diæter.

 

Hvornår kan jeg søge?

OBS: Fonden har desværre meget få midler til uddeling i år, hvorfor vi ser os nødsaget til at lukke midlertidigt for ansøgninger. Vi melder ud, når det igen er muligt at søge støtte.

Vi behandler ansøgninger løbende, MEN vi skal have modtaget din ansøgning, inden rejsens påbegyndelse.

 

Hvornår kan jeg forvente svar?

Vi bestræber os på at behandle ansøgninger inden for en måned.

OBS: Vær opmærksom på, at vi desværre har været nødt til at skærpe reglerne for afrapportering og regnskab ved en bevilling, således at Lungeforeningen skal have modtaget rapport og regnskab senest en måned efter rejsens afslutning. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder bevillingen automatisk igen.

 

Kan jeg modtage støtte flere gange?

Som hovedregel gives der kun støtte til én rejse om året. Støtte til Bromptom-kurset gives under forudsætning af, at ansøgeren ikke har fået støtte til et lignende kursus tidligere, og at vedkommende stadig er under uddannelse.

 

Hvem bedømmer ansøgningerne?

Det er formanden og siden forskningsudvalget under Danmarks Lungeforenings Fonds bestyrelse, der bedømmer ansøgninger om støtte til dækning af rejseudgifter. Formanden kan beslutte at lade hele forskningsudvalget bedømme en ansøgning.

Forskningsudvalget er sammensat af:

 • Anders Løkke Ottesen, overlæge (formand, afgående i 2021)
 • Caroline Hedsund, reservelæge, Hoveduddannelse i lungemedicin
 • Kim G. Nielsen, professor, overlæge, dr.med., pædiater
 • Jesper Løkkegaard, praktiserende læge, ph.d., HD(O)
 • Dorthe Gaby Bové, ph.d., cand.scient.san, sygeplejerske

 

Der gives ikke et begrundet svar på afslag.

I Lungeforeningen glæder vi os over en stigende interesse for lungeforskning, og vi arbejder intenst for flere midler til forskning. Vi skal have løst lungesygdommens gåder, og her er forskningen omdrejningspunkt. Viden må aldrig blive en mangelvare, og det kræver fordybelse.

 

Regnskab og rapportering hvis du modtager støtte

Det er en forudsætning for bevillinger fra Fonden, at der omgående og senest 1 måned efter rejsens afslutning indsendes specificeret regnskab bilagt original dokumentation. Her kan du downloade rejseafregningsskema. Dertil skal der samtidig aflægges kortfattet (max 300 ord), men dækkende rapport over det faglige udbytte af rejsen.

Såfremt sekretariatet ikke har modtaget dette rettidigt, bortfalder bevillingen uden varsel.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lungeforeningen på tlf. 38 74 55 44 eller pr. mail fond@lunge.dk.