×
×

Lungeforeningens frivillighedspolitik

Lungeforeningens frivillighedspolitik

I Lungeforeningen tror vi på, at et stærkt frivilligt netværk er en vigtig drivkraft i samfundet og et fundament for demokrati.

Mennesker, der mødes i frivillige fællesskaber, kan støtte og hjælpe hinanden på en særlig måde.

Sociale fællesskaber er sundhedsfremmende, og du kan her igennem være med til at gøre en forskel for andre, og ikke mindst dig selv.

I Lungeforeningen mener vi også, at frivilligt arbejde har stor betydning, når vi taler om forebyg­gelse, sundhedsfremme og sygdomshåndtering.

Derfor har vi formuleret en frivillighedspolitik, der bygger på følgende principper:

 • Som frivillig i Lungeforeningen har du mulighed for at tage ansvar og bi­drage til en forbedret livskvalitet for borgere med kronisk sygdom, og skabe et relevant supplement til sundhedsvæsnet.
 • Lungeforeningens frivillige arbejde er ikke et alternativ men et supplement til det traditionelle sund­hedsvæ­sen, da vi mener, at udredning og behandling skal foregå i det traditionelle sundhedsvæsen.
 • Lungeforeningen samarbejder med sundhedsprofessionelle i vores frivillige arbejde for at sikre korrekt vejledning og rådgivning.
 • Frivilligt arbejde kan gøre det lettere for kronisk syge at mødes med ligesindede lokalt og derigen­nem få en bedre livskvalitet og støtte til livet med en kronisk sygdom.

Som frivillig i Lungeforeningen kan du forvente

 • At få en god indføring i opgaverne
 • At blive respekteret og anerkendt for dit arbejde
 • At blive lyttet til og taget med på råd
 • At få hjælp og støtte, når der er behov for det
 • At blive informeret i muligt omfang via nyhedsbreve, materialer, web mv.
 • At der er nogen til at hjælpe dig, når der opstår problemer

Som frivillig i Lungeforeningen har du altid ret til 

 • At sige din mening og blive taget seriøst
 • At blive behandlet med respekt
 • Sige nej til opgaver du ikke har lyst/kan overskue til
 • At få refunderet dine udlæg efter DL's retningslinjer

Som frivillig har du pligt til

 • At overholde tavshedspligten over for personlige oplysninger og private forhold du stifter bekendtskab med ifht. dit frivillige arbejde i Lungeforeningen
 • At overholde Lungeforeningens værdier som er ansvarlighed, engagement og troværdighed
 • At være loyal og vise respekt for de mennesker, der får gavn af Lungeforeningens indsats
 • Ikke at udtale dig til pressen, uden at det sker efter aftale med Lungeforeningens hovedkontor
 • At melde klart ud, hvis der opstår situationer og tidspunkter, hvor du ikke kan varetage det frivillige arbejde længere

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til vores frivilligpolitik, eller gerne vil vide mere om det frivillige arbejde i Lungeforeningen, kan du kontakte en af vores to frivillighedskonsulenter: Ida Kopart Timm på tlf. 53 19 08 12 eller mail ikt@lunge.dk eller Trine Spühler Nielsen på tlf. 27 60 29 22 eller mail tsn@lunge.dk 

Lungeforeningens frivillige aktiviteter er for betalende medlemmer med det store medlemskab