×
×

Tilbehør til iltudstyr

Hvert iltsystem har tilbehør. Tal med din iltleverandør om, hvilket tilbehør de kan tilbyde. Det mest almindelige tilbehør er et næsekateter og en fugter.

Næsekateter (iltkateter)
Et dobbeltløbet næsekateter sidder godt fast. Det falder ikke så let ud, når du sover, og det er muligt at spise og drikke uhindret. Der findes forskellige typer, så der er mulighed for at finde frem til et næsekateter, der passer til dig. Tal med din iltleverandør, iltsygeplejerske eller læge.

Næsekatetret skiftes minimum hver 2. uge eller ved synligt snavs. I forbindelse med luftvejsinfektioner bør næsekateteret skiftes før opstart af behandling og ligeledes efter afslutning af behandlingen.

Selve iltslangen leveres også af iltleverandøren og kan være op til 20 meter lang. Denne slange bør skiftes ved behov f.eks. udtalt snavs (rådfør dig med iltleverandøren/iltsygeplejersken).

Fugter
Fugter bliver tilbudt til dig, som er særlig generet af tørre slimhinder. Du kan derfor have god gavn af at få fugtet din ilt.

Der findes forskelligt udstyr til at fugte ilten f.eks. varmtvandsfugter eller fugtning via High flow behandling. Begge systemer har et fugterkammer tilsluttet sterilt vand. Vandet opvarmes og blandes sammen med den leverede ilt. Al fugtning af ilt kan KUN ske ved opvarmning af vand via et fugterkammer. Som hovedregel er det dog først relevant og effektivt ved iltbehov > 4 l.

Der er både fordele og ulemper ved installering af fugter. Derfor er det vigtigt, at du taler med din iltsygeplejerske om, det er relevant for dig.

Sidst opdateret: 
Fredag, november 25, 2022