×
×

Nyt studie: Hver 2. KOL-patient tager medicin forkert

Propatienter.dk:

Inhalationsmedicin adskiller sig fra andre medicinformer, fordi det kræver den helt inhalationsteknik. Et nyt dansk studie indikerer, at omtrent halvdelen af alle KOL-patienter vil have god gavn af at skifte inhalator eller at lære at bruge deres nuværende device bedre. Studiet peger også, at knap halvdelen ikke får fuld effekt af deres medicin. 

 

Ingen vejledning i, hvordan man tjekker, om patienter kan bruge en given inhalator

Forskningsprojektet begyndte som et pilotprojekt på Aarhus Universitetshospital i 2018, men har siden bredt sig til de seks hospitaler i Region Midtjylland, hvor alle medicinske afdelinger nu er involveret i studiet.

- Baggrunden er blandt andet, at vi på ambulatorierne meget ofte oplever, at patienter med KOL ikke tager deres medicin korrekt. Desuden eksisterer der ikke en vejledning i, hvordan man bedst tjekker, om patienterne rent faktisk kan bruge en given inhalator og suge medicinen helt ned i lungerne, forklarer Anders Løkke, lungespecialist, overlæge og specialeansvarlig på medicinske afdeling, Vejle Sygehus. 

I studiet har man undersøgt følgende tre hjælpemidler: 1) In-check Dial 2) Turbohaler testfløjte og 3) Vitalograph AIM samt diverse relevante placebo-devices, som kan sige noget om, hvordan medicinen inhaleres. 

Data peger indtil videre i retning af, at de tre hjælpemidler har en relativ god overensstemmelse mellem deres resultater.

- De anbefalinger, vi formodentligt ender med at give, er, at hvis man tester inhalationsteknik og vil gøre det godt, kræver det to ting. Det ene er at bruge et apparat, som kan hjælpe med at vurdere, om patienterne har sugekraft nok til at bruge en pulverinhalator, siger Anders Løkke og peger på, at der findes en del forskellige af den slags apparater på markedet.

Den anden del af undersøgelsen bør foregå med et placebo-device:

- Patienten bør prøve en replika af det device, man påtænker at udskrive til behandling. Grunden hertil er, at rigtigt mange patienter måske godt kan suge medicinen kraftigt ind og ned i lungerne, men de kan ikke kognitivt finde ud af at håndtere deres inhalator korrekt – og så får de stadig ikke fuld effekt af behandlingen, pointerer Anders Løkke og understreger vigtigheden af at benytte sig af begge devices i undersøgelse af patientens sugeevne.

Anders Løkke fortæller samtidigt, at der arbejdes frem imod at kunne præsentere en ensartet vejledning til, hvordan sundhedspersonen laver et fornuftigt tjek af, hvorvidt patienten kan bruge sin inhalator korrekt, og på baggrund af sådan en vejledning skabe ens rutiner i undersøgelsen fremadrettet.


47 procent bør skifte device eller undervises 

Foreløbige data viser, at 47 procent af de medvirkende patienter med KOL ikke har fuld effekt af deres behandling, og knap en tredjede heraf vil få langt større effekt af deres medicin, hvis de skifter deres nuværende device ud med et andet, mens 17 procent bør undervises i korrekt brug af deres nuværende inhalator for at få fuld effekt af deres medicin.

- Og så skal man huske på, at omtrent 80 procent af undersøgelsens deltagere er mennesker, som i forvejen bliver behandlet i lungeambulatorier altså på højtspecialiserede afdelinger med lungesygeplejersker og specialister. Så det er klart, at en undersøgelse af patientens sugeevne samt kompetence til at betjene sit device korrekt, kan blive en udfordring ude i almen praksis, når lægerne skal til at tage sig af langt flere af de svagere patienter, pointerer overlægen.

Læs hele artiklen "Hver anden patient med KOL har inhalationsproblemer" 

Læs også:

 2 ud af 3 lungepatienter bruger deres inhalator forkert

Sådan tager du din inhalationsmedicin