×
×

Lungetransplantation er første skridt mod sidste udvej

Hvert år får mellem 30 og 35 danskere nye lunger. Siden den første lungetransplantation i 1992 er det blevet til en ny chance for næsten 700 mennesker ramt af alvorlig lungesygdom. For alle har lungetransplantationen været sidste udvej.

Sygdomsforløb er forskellige for lungepatienter alt efter sygdom, men for de hårdest ramte bliver situationen alligevel på et tidspunkt den samme: Den eneste mulige behandling er en lungetransplantation. Når den situation nærmer sig, vil patienterne blive henvist fra deres lokale lungemedicinske afdeling til landets to lungetransplantationsafdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Århus Universitetshospital. I følge overlæge dr. med. i lungemedicin, Martin Iversen fra Rigshospitalet, er lungetransplantationer de mest komplicerede transplantationer af alle.

– Forløbet er sværere for lungepatienter, fordi der er mange forundersøgelser, operationen er stor og fordi de nye lunger udsættes for omverden i højere grad end andre organer. Vi trækker vejret, og derfor kommer der en ydre påvirkning ind, man ikke helt kan eliminere.

Transplantation bør betragtes som en behandling, og ikke noget, der ligger uden for egentlig behandling af syge mennesker. Det er for at overleve, at man bliver lungetransplanteret.

– Man får ikke tilbudt en transplantation for at få det bedre, man får tilbudt en transplantation, fordi man ellers ville dø, forklarer Martin Iversen.

Før 1992 døde alle patienter med de sværeste former for lungesygdomme i løbet af kort tid af deres lungesygdom. Direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt, glæder sig over det stærke samarbejde om transplantationer på tværs af landet.

- Vi er lykkes med at hjælpe meget syge mennesker, som efter en operation bliver i stand til at leve et normalt liv, og den meget positive følge er, at deres livskvalitet bliver stærkt forbedret.

I Lungeforeningen har man konstant fokus på sunde lunger, og betragter derfor de sidste 20 års lungetransplantationer som et meget stort medicinsk og kirurgisk fremskridt i behandlingen.

- Mange tænker til hverdag ikke over, at det hele starter med åndedraget, som går ind og går ud og aldrig må gå i stå. Hvis lungerne en dag ophører med at fungere optimalt, bliver vi dog meget hurtigt mindet om, hvor essentielle de er for vores livskvalitet. For nogle mennesker betyder det, at de kun kan overleve, hvis de får nye lunger.


KONTAKT

Overlæge dr. med. i lungemedicin, Martin Iversen, Rigshospitalet, tlf. 35 45 86 45, e-mail: maiv@rh.dk                           

Direktør Anne Brandt, Lungeforeningen, tlf. 22 56 30 92, e-mail: abc@lunge.dk                            

PR- og kommunikationschef Birgitte Lenstrup står til rådighed for at formidle kontakt til lungetransplanterede patienter fra helt tilbage til 1993 samt ventelistepatienter, mobil 22 56 65 15, e-mail: bsl@lunge.dk     


FAKTA OM LUNGETRANSPLANTATION

  • Den første danske lungepatient blev transplanteret 23. januar 1992
  • I dag er omkring 700 patienter blevet lungetransplanteret
  • Nogle af de mennesker, som blev transplanteret for 20 år siden, lever stadig. I 2011 fandt den første danske re-transplantation sted
  • Lungetransplantation er den mest komplicerede transplantationsform. Efterfølgende har lungetransplanterede mennesker en lidt højere dødelighed end andre transplanterede, da lungerne har større kontakt med omverden end eksempelvis hjertet og nyrerne
  • Der er konstant mellem 40 og 50 mennesker i alle aldre på venteliste til lungetransplantation
  • Etårs overlevelsen er i dag omkring 90%
  • Alle transplantationer finder sted på Hjertecentret på Rigshospitalet, som er det danske center for lungetransplantation, men mange patienter er til daglig tilknyttet Aarhus Universitetshospital

 Kilde: Lungeforeningen - www.lunge.dk