Forskningsprojekt undersøger personlig medicin | Lungeforeningen
×
×

Forskningsprojekt undersøger personlig medicin

Personlig medicin inddrager nye biologiske lægemidler i behandlingen af lungepatienter.
Printer-friendly version

Forskningsprojekt undersøger biomarkører til bedre behandling af astma og KOL.

På Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital er et spændende forskningsstudie kaldet BREATHE i gang.

BREATHE står for: Biomarker Research and E-health Advancements To Help Everyone. Oversat til dansk betyder det forskning i biomarkører og elektronisk sundhedsfremme ved obstruktive lungesygdomme som astma og KOL - til gavn for alle.

Kort sagt så handler forskningsprojektet om at finde biomarkører, der kan hjælpe til at finde den bedste behandling af både astma og KOL. 

Biomarkører er kort fortalt tegn i kroppen, der kan fortælle om sygdomsbilledet hos mennesker med enten astma eller KOL - som igen kan give en meget mere præcis diagnostik og derfor en bedre behandling.

 

Ét af de største undersøgelser af astma og KOL patienter i Danmark

Når BREATHE projektet er færdigt vil omkring 2.000 patienter være blevet rekrutteret og undersøgt.

Det gør projektet er ét af de største undersøgelser af astma og KOL patienter i Danmark lige nu.

Astma og KOL er karakteriseret ved kronisk inflammation i luftvejene med nedsat aktivitet, produktivitet og livskvalitet til følge.

For at kunne tilbyde mennesker med kroniske lungesygdomme den bedste behandling, er det vigtigt at forstå de underliggende mekanismer, der forårsager sygdommen.

På den måde vil vi bedre kunne målrette behandlingen og herigennem opnå en bedre sygdomskontrol med færre bivirkninger.

 

Personlig medicin

Der er et behandlingsskifte på vej, hvor vi bevæger os fra ”one size fits all” – dvs. den samme behandling til alle - til et mere individualiseret behandlingsforløb inden for det, vi kalder personlig medicin.  Personlig medicin inddrager nye biologiske lægemidler i behandlingen.

Ofte vil de biologiske lægemidler være mere effektive, fordi de går mere efter at behandle årsagen til selve sygdommen snarere end efter symptomerne. Udfordringen med personlig medicin er at identificere, hvem der vil have gavn af behandlingen.

 

Hvilke patienter vil have gavn af de nye biologiske lægemidler?

Dette spørgsmål ønsker forskningsprojektet BREATHE at svare på, og målet med forskningen er derfor, at karakterisere et bredt udsnit af patienter med astma og KOL for en bedre diagnostik og behandling. 

Forskningsprojektets første resultater vil vi ligge klar i løbet af sensommeren 2018.

 

Fakta

  • BREATHE står for Biomarker Research and E-health Advancements To Help Everyone.
  • Projektets overordnede ledelse varetages af overlæge, professor, Vibeke Backer og projektchef Thomas Veje Flintegaard, mens assisterende professor, Celeste Porsbjerg, er øverste ansvarlig for de forskningsaktiviteter, som foregår på BBH. Alle er fra Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
  • De øvrige parter i projektet er Næstved Sygehus samt Skåne Universitetshospital, Lunds Universitet, Københavns Universitet og BGI Europe A/S.
  • Forskningsprojektet løber frem til september 2019 og de første resultater ventes offentliggjort efteråret 2018
  • BREATHE har et budget på i alt 52 mio kr. De 26 mio er modtaget fra EUs regionale udviklingsfond, Interreg ÖKS. Derudover har projektet indtil videre modtaget støtte fra to af verdens største medicinalvirksomheder, TEVA og AstraZeneca og flere firmaer forventes indgå i projektet.
  • Målet er at inkludere i alt 1164 personer i Danmark (heraf 60 raske forsøgspersoner) og 774 i Sverige (heraf 80 raske forsøgspersoner).
  • Deltagerne til forskningsprojektet findes bl.a. ved at tilbyde alle patienter med KOL eller astma, der ny-henvises til lungemedicinsk ambulatorium, at deltage i forskningsprojektet
  • Deltagerne skal gennemgå en almindelig patient-undersøgelse, med nogle få ekstra elementer. Ud over at besvare spørgeskemaer skal de bl.a. have målt deres lungefunktion, foretaget allergitest, taget blodprøver samt prøver af ophost fra lungerne.
  • Al information og biomateriale fra projektet vil indgå i en database og en biobank og skal bruges i en række undersøgelser af, hvordan vi bedre kan forudsige hvilke behandlinger, der passer bedst til hvilke patienter.
  • Der er p.t. planlagt 12 underprojekter i BREATHE som spænder fra elektronisk monitorering af symptomer (E-Health) til analyse af cellulære signaleringsveje og bakteriesammensætning i luftvejene.

 

Læs mere

For mere information læs om BREATHE projektet her eller på www.breathenordic.com 

Læs artiklen Nye biologiske behandlinger, stort fremskridt mod svær astma fra Medicinsk Tidsskrift, hvor Klinisk professor Charlotte Ulrik forklarer om de nye biologiske lægemidler.

Danmarks Lungforenings Fond støtter lungeforskning i Danmark