×
×

Kræftpakker bør indføres på andre sygdomsområder

Sidst opdateret: 
02-02-2021

Kræftpakkerne har en været en stor succes for kræftoverlevelsen i Danmark. Flere foreninger, herunder Kræftens Bekæmpelse og Dansk Selskab for Patientsikkerhed foreslår, at andre sygdomsområder bør få samme støtte fx via pakkeforløb. Lungeforeningen mener, at en national forpligtende lungeplan nedfældet i pakkeløb vil kunne løse manglen på strukturerede udrednings- og behandlingsforløb.

På et webinar om patientoplevet ulighed i sundhedsvæsenet, afholdt af Sundhedspolitisk Tidsskrift og Onkologisk Tidsskrift, var der bred enighed blandt debatdeltagerne om, at kræftpakkerne har været en enorm fordel for kræftområdet. Noget, som andre sygdomsområder bør få del i.  

Cheflæge i Kræftens Bekæmpelsens, Niels Kroman, mener også, at det er tid til at overveje, at andre sygdomme end kræft får tilbudt et pakkeforløb, der kan sætte udredning og behandling af den enkelte patient i en mere effektiv og ensrettet struktur. Også Dansk Selskab for Patientsikkerhed mener, at det er tid til, at man tilbyder pakkeforløb eller lignende til nogle af de komplekse sygdomsgrupper, der klarer sig dårligere i mødet med sundhedsvæsenet, eksempelvis patienter i psykiatrien. Danske Regioner er positive over for forslaget. 

Pakkeforløb er en rigtig rigtig god løsning. Det kan der slet ikke være tvivl om. Det har løftet kræftbehandlingen. Det har også trukket nogle ressourcer, men det var også på sin plads, at vi fik løftet kræftbehandlingen i Danmark på det tidspunkt, lyder det fra Ulla Astman, 1. næstformand for Danske Regioner. 


Behov for strukturerede udrednings- og behandlingsforløb 

Ifølge Lungeforeningen er der behov for at etablere nogle strukturerede udrednings- og behandlingsforløb, hvor man særligt skal have øje for de akutte patienter. 

Pakkeforløb findes i mange andre sammenhænge [end kræft]. Det kan være operationer for hofte og knæ. Der, hvor sværheden opstår, er i de akutte forløb. Det kan være en KOL-patient, der også har fået dårligt hjerte. Vi skal have lavet nogle undersøgelsesforløb for dem, udtaler læge og formand i Lungeforeningen, Torben Mogensen til Propatienter.dk

Der er behov for en national forpligtende lungeplan nedfældet i pakkeforløb: 

Vi har allerede viden om, hvad der skal til for at opnå god behandling for mennesker, der lever med en lungesygdom, men det er nedskrevet i anbefalinger, som ikke er forpligtende. Vi mangler at få en systematiseret og aftalt proces, som alle relevante aktører i sundhedsvæsnet er forpligtede til at følge. En national forpligtende lungeplan nedfældet i pakkeforløb ville uden tvivl kunne løse dette og give os mere kvalitet i behandlingen. Samtidig ville det mindske ulighed i sundhed, og vi ville nemmere kunne tage højde for de patienter, som har flere sygdomme, udtaler læge og formand i Lungeforenigen Torben Mogensen. 

Læs artiklen Foreninger: ”Andre sygdomme end kræft skal have tilbud om pakkeforløb” på Propatienter.dk

Læs Lad os nu få en lungeplan