Lungeforeningen om udspil til sundhedsreform 2019 | Lungeforeningen
×
×

Lungeforeningen om udspil til sundhedsreform 2019

Printer-friendly version

Lungeforeningens reaktion på udspil til sundhedsreform 2019:

Det er meget positivt, at mennesker, der har en lungesygdom, kan se ind i en fremtid, hvor der er mere fokus i sundhedsvæsnet på deres sygdom. Det er der behov for.

Vi oplever det positivt, at patientens stemme også er repræsenteret i de styrende og faglige organer.

Heldigvis taler vi ikke om en revolution, men om en udvikling. Vi kan bygge videre på de mange trædesten, der allerede er lagt ude i landet. Der er kommuner som Randers, der de sidste to år har arbejdet med sundhedsfællesskabstanken og fået igangsat dette samarbejde på tværs af kommune, almen praksis og sygehus med positive samarbejder til følge, men vi skal have mere håndfast viden om tilfredshed og kvalitet.


Det kan også være svært, selvom det er nært
Det giver utrolig god mening for lungepatienter, der i forvejen har svært med at få luft til helt banale hverdagsting, når regeringen tager udgangspunkt i, at det, der ikke er svært, skal være nært. Den tanke er allerede i gang på lungeområdet. Man er i gang med at flytte patienter fra hospitaler til almen praksis, ligesom forløbsplaner for KOL-patienter blive en ny metode til at tilbyde patienter sammenhæng og overblik. Men det er svært, også når det er nært, at være lungepatient, hvor man ofte lider af flere andre sygdomme, så vi skal holde fast i, at det kan være meget komplekst og kræve specialkompetencer. 


Afgørende at god kvalitet efterleves
Fakta er, at mange i dag først får stillet diagnosen sent, og herudover vil man ofte have flere diagnoser og være oppe i alderen. Derfor savner vi et fokus på forebyggelse og tidlig opsporing.

Det er positivt, at der er øje for at sikre en kompetenceudbygning, og at der samtidig vil sættes krav til kvaliteten – og at der vil måles på den. Det er afgørende, at en god kvalitet efterleves.


Behov for specialister
Ud over manglen på sygeplejersker, er der allerede i dag også en mangel på lungemedicinere til at varetage de komplekse patientforløb. I takt med at hospitalerne skal være mere udadvendte, vil der også være behov for, at der er nok specialister til at kunne varetage denne kompleksitet og rådgivning ud i sundhedsvæsnet.

Vi er enige i målene i udspillet og anerkender behovet for nytænkning med henblik på at skabe sammenhæng og kvalitet i patienternes forløb. Men det er stadig uklart for os, hvordan det reelt skal hænge sammen og føres ud i livet.

Læs hele regeringens udspil til sundhedsformen 2019 "Patienten først".

Se Lungeforeningen og Danske Patienters udmeldinger her: