×
×

Opråb fra 30 organisationer: Pårørende skal have bedre vilkår

Pårørende til mennesker med alvorlig sygdom eller et handicap er så pressede, at de risikerer selv at blive syge. Nu lancerer 30 organisationer, heriblandt Lungeforeningen, sammen fem principper for kommunale, regionale og statslige initiativer, der skal sikre bedre vilkår for pårørende i Danmark. 

Når et menneske rammes af alvorlig eller kronisk sygdom eller udfordres af et handicap, bliver de nære pårørende ofte uundværlige medspillere og støttepersoner. Samtidig forventer en presset social- og sundhedssektor i stigende grad, at de pårørende påtager sig væsentlige opgaver i forbindelse med både behandlingsforløb, pleje og hverdagsliv. Krævende opgaver, som slider på den lange bane og som kan gøre det svært for den pårørende samtidig at passe sit arbejde og passe på sig selv. 


Fem vigtige principper 
30 organisationer lancerer fem principper for kommunale, regionale og statslige initiativer, der skal sikre bedre vilkår for pårørende i Danmark. Organisationerne tæller blandt andre Lungeforeningen, Ældre Sagen, Bedre Psykiatri, Kræftens Bekæmpelse, Hjerneskadeforeningen og Pårørende i Danmark. 

- Vi håber, at det gør indtryk på politikere både på Christiansborg og i kommuner og regioner, at vi er så mange organisationer, der sammen insisterer på handling. Vores mål er, at de fem principper bliver startskuddet til konkrete initiativer, der kan forbedre pårørendes vilkår her og nu. Vi håber også, at de vil danne fundament for, at vi i Danmark får en national strategi for bedre vilkår for pårørende, på samme måde som man ser det i andre lande, siger Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark.

 

5 principper – bedre vilkår for pårørende:

  1. Pårørendes retsstilling skal styrkes
  2. Pårørende skal anerkendes, inddrages og informeres
  3. Viden om pårørendes vilkår og relevante støtteindsatser skal styrkes
  4. Helbredsproblemer og social isolation hos pårørende skal forebygges
  5. Pårørende skal sikres en passende balance mellem plejeopgaver og arbejdsliv

Hent de 5 principper for bedre vilkår for pårørende (PDF)

Er du pårørende? Læs mere her

De 30 organisationer, der står bag de 5 principper er:

ADHD-foreningen, Alzheimerforeningen, Angstforeningen, Bedre Psykiatri, Børn Unge & Sorg, Colitis-Crohn Foreningen, CP Danmark, Danske Handicaporganisationer, Dansk Handicap Forbund, Danske Patienter, Diabetesforeningen, Epilepsiforeningen, Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen Autisme, LEV, Lige vilkår, Ligeværd, Landsforeningen mod Selvskade og Spiseforstyrrelser, Lungeforeningen, Nyreforeningen, Parkinsonforeningen, Pårørende i Danmark, Scleroseforeningen, SIND, Sjældne Diagnoser, Ulykkespatientforeningen, Ældre Sagen 


Fakta om pårørende: 
 
22 % af danskerne i den erhvervsaktive alder er pårørende
32 % oplever, at det er belastende for dem at hjælpe
57 % hjælper, fordi de oplever, at den offentlige hjælp er utilstrækkelig
Hver 4. bliver psykisk påvirket og hver 5. bliver fysisk påvirket
16 % har meldt sig syge, fordi deres helbred blev påvirket af rollen som pårørende
42 % kender ikke til de eksisterende offentlige støttemuligheder
9 % har meldt sig syge for at kunne hjælpe en nærtstående
 
Kilde: Pårørende på arbejdsmarkedet, KMD, Ældre Sagen og Pårørende i Danmark 2018