×
×

Forskning i sjældne lungesygdomme hos børn

En række forskere er tilknyttet Dansk BørneLunge Center på Rigshospitalet. Her kan du læse om den meget spændende forskning, de arbejder med.

 

Lungefunktion – en ny teknik

Ph.d.-studerende, Kent Green, forsker i gasudvaskning fra lungerne, en lungefunktionsteknik, Multiple Breath Nitrogen Washout (MBW), som er en tidlig markør for minimal lungedestruktion i de ultra fine luftveje ved de genetiske lungesygdomme CF og PCD. Vi forventer at opdage funktionelle lungeskader ekstremt tidligt og derved opnå tidlig behandling og således langt bedre livskvalitet og overlevelse for patienterne.

Scholarstipendiat stud.med., Jacob Secher Ejlertsen, laver et metodestudie om lungefunktionsteknikken Multiple Breath Nitrogen Washout, som nævnt ovenfor. Teknikken er nemlig tidskrævende specielt hos svært lungesyge patienter, og derfor undersøges det, om MBW-undersøgelsen kan forkortes, så den bliver lettere at implemetere i den daglige rutine.

 

Diffusionskapacitet

Scholarstipendiat, Astrid Bøgelund Thomas, forsker i lungernes diffusionskapacitet hos børn. Lungernes diffusionskapacitet er et udtryk for lungernes ilttransport over i blodet.

Denne er nedsat hos børn med især interstitielle lungelidelser (chILD) såvel som hjertesygebørn. Astrid har det seneste år målt diffusionskapacitet på 350 raske børn og unge med en ny tidsbesparende metode. Ved hjælp af disse målinger skal hun bestemme et normalområde for diffusionskapaciteten.

Dette normalområde skal bruges til bedre at vurdere, diagnosticere og behandle lungesygebørn i Danmark.

 

Videreudvikling af CT-scanning

Ph.d.-studerende, Thomas Kongstad, forsker i sammenhængen mellem udvikling af skader på lungevævet og lungefunktionen hos børn med de alvorlige sygdomme CF og PCD. Målet er, at alle børn med disse alvorlige sygdomme får lavet CT-scanning med kontrol af vejrtrækningen under scanning, hvilket er en videreudvikling af en almindelig CT-scanning. Formålet er at påvise de børn, der tidligere end andre udvikler skader på lungerne, kortlægge disse skader meget mere grundigt end tidligere, så børnene kan få intensiveret behandling og dermed få en bedre prognose.

 

Stamcelletransplantation og lungesygdomme

Ph.d.-studerende, Hilde Hylland Uhlving, forsker i lungekomplikationer og fysisk form efter stamcelletransplantation (SCT) hos børn. SCT kan være en livreddende behandling af børn med leukæmi. I forløbet udsættes børnene for kraftig kemoterapi, og nogle udvikler svære infektioner og andre alvorlige komplikationer, der kan have betydning for lungefunktion og fysisk form år efter SCT. Studiet undersøger, i hvilken grad lungefunktion og fysisk form er påvirket år efter SCT i barndommen, samt hvorvidt en tæt opfølgning med nye, sensitive metoder for måling af lungefunktion kan bidrage til hurtigere diagnostik og dermed forbedret udkomme.

 

Lungefunktion og fitness

Forskningsårsstuderende og stud.med., Sidsel Mathiesen, forsker i samarbejde med ph.d.-studerende Hilde Hylland Uhlving i lungefunktion og fitness 3-10 år efter allogen stamcelletransplantation i barndommen. Projektet anvender ud over spirometri, kropsplethysmografi og diffusionskapacitetsmåling desuden metoderne ’multiple breath nitrogen washout’ og ’exhaled NO’ med forventning om, at disse metoder kan bidrage til tidligere diagnostik af eventuelle lungekomplikationer hos patientgruppen.

Desuden vurderes patienternes fitness ved måling af maksimal iltoptagelse under maksimalt arbejde på ergometercykel, idet fysisk form efter stamcelletransplantation er et område, der fortsat er dårligt belyst.