Middelfart halverer KOL-indlæggelser | Lungeforeningen
Bemærk: Du kan som bruger af lunge.dk for øjeblikket ikke ændre dine oplysninger på din profil. Dette skyldes, at Lungeforeningen opdaterer hjemmesiden, så den lever op til den nye persondataforordning fra EU .
 
×
×

Middelfart halverer KOL-indlæggelser

Printer-friendly version

TV2 Fyn:

På to år er antallet af indlæggelser og genindlæggelser af KOL-patienter blevet halveret i Middelfart Kommune. De gode resultater skyldes flere forskellige nyskabelser i KOL-projektet.

- Vi har for eksempel lagt mange kræfter i det forebyggende arbejde og blandt andet valgt at undervise alt vores plejepersonale i KOL, så de bliver bedre til at handle på tidlige symptomer hos borgerne, forklarer formand for Social- og Sundhedsudvalget, Kaj Johansen (A).

 

Komplikationer opdages tidligere

En anden nyskabelse er et såkaldt KOL-kit, som borgerne kan låne af kommunen. Med kittet er borgeren selv i stand at holde øje med iltmætningen i blodet, temperatur og lungefunktion. Det gør, at komplikationer kan opdages tidligere.

Målingerne registreres på en tilhørende tablet, hvor supplerende spørgsmål guider borgeren til, om der er behov for at kontakte egen læge, sygeplejersken eller akutteamet ved enten at vise en grøn, gul eller rød farve. 

Projektet blev igangsat i Middelfart Kommune i 2016 og formålet har været at sætte fokus på at opspore og hjælpe borgere med lungesygdommen KOL så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Som et led i projektet har der også været fokus på de pårørende og været afholdt et stort informationsmøde på Kulturøen i Middelfart by. Der er i øjeblikket flere lokale netværksgrupper for pårørende under etablering, som skal udbrede kendskabet til sygdommen, og hvordan man bedst muligt støtter et familiemedlem eller en ægtefælle, som er ramt af sygdommen.

Læs mere om projektet i hele artiklen "KOL-projekt halverer indlæggelser" på tv2fyn.dk