×
×

Sådan kan du blive testet for KOL

Du kan blive testet for KOL eller andre lungesygdomme ved at få lavet en lungefunktionsmåling hos din læge.

 

Lungefunktionsmåling kan afsløre, om du har KOL eller en anden lungesygdom

En lungefunktionsmåling bliver også kaldt for lungefunktionstest, lungetjek, pusteprøve, lungefunktionundersøgelse eller en spirometri.

Det dækker alt sammen over den samme test, som udføres med et apparat, der hedder et spirometer.

En lungefunktionsmåling er den vigtigste måling ved KOL-sygdom, og man bruger den både til at stille en KOL-diagnose og til at holde øje med, hvordan sygdommen udvikler sig.

Du kan få målt din lungefunktion og finde ud af, om du har en lungediagnose ved at gå til egen læge.

Enten kan lægen selv måle den eller henvise dig til en lungeklinik.

 

Se også KOL siderne: KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom ⇒ Symptomer på KOL ⇒ Ny med KOL? ⇒ Hvilken KOL-patient er du? ⇒ Gode råd ved KOL ⇒ Det sker der ved KOL ⇒ Risiko for KOL? ⇒ KOL findes i flere grader ⇒ Årsager til KOL ⇒ KOL behandling ⇒ Forværring af KOL

 

Hvordan foregår en lungefunktionsmåling?

Ved en lungefunktionsmåling bruger lægen eller sygeplejersken et spirometer som er et måleapparat med et mundstykke.

Du vil blive bedt om at puste alt, hvad du kan ind i mundstykket. På den måde måler apparatet hvor hurtigt, og hvor meget luft du puster ud.

Når man kigger på resultatet af din måling, er det særligt to værdier, man kigger på:

  • FEV₁ = står for Forced Expired Volume in the first second, og viser hvor meget du kan puste ud i første sekund
  • FEV   = står for Forced Expiratory Volume, og viser hvor mange liter liter luft, du kan puste ud sammenlagt på en udånding

Du kan læse mere om FEV1 og FVC her

Hvis lungefunktionsmålingen viser, at din lungefunktionen er nedsat, giver lægen dig en spray med luftvejsudvidende medicin, som du skal tage.

Hvis din lungefunktion er blevet normal, efter du har taget sprayen, kan det være, du har astma og ikke KOL.

Hvis lungefunktionen stadig er nedsat, er der en stor sandsynlighed for, at du har en KOL diagnose.

Det kan være, at der er brug for, at der bliver lavet flere undersøgelser. Du kan læse mere om KOL undersøgelser her.

 

Er Peak flow-måling det samme som en lungefunktionsmåling?

Nej, en Peak flow-måling er ikke det samme som en lungefunktionsmåling.

Et Peak flow kan bruges til kontrol af astma.

Selv om peak flow-måling også er en måling af lungerne, kan det ikke erstatte en lungefunktionsmåling med et spirometer, og man kan ikke stille diagnosen KOL ved hjælp af en peakflow-måling.
 

Hvis du allerede har KOL

Har du allerede har fået stillet en KOL diagnose, vil lægen også måle dine lungers funktion ved en lungefunktionsmåling, når du løbende kommer til kontrol.

På den måde følger du og lægen, hvordan din sygdom udvikler sig, og behandlingen bliver justeret løbende.

Når du har KOL, bør du undersøges af en læge mindst en gang om året. Lægen skal måle din lungefunktion og sikre, at din samlede behandling foregår bedst muligt.

Hvis sygdommen er meget fremskreden, måler lægen også dit iltindhold i blodet.

Læs mere om behandling af KOL her på denne side.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Peter Lange, overlæge, professor, Hvidovre Hospital