×
×

Hvilken KOL-patient er du?

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, og der findes to store undergrupper af sygdommen. Den ene gruppe patienter har meget slim og hoste, som skyldes kronisk bronkitis. Den anden gruppe patienter har meget åndenød, som skyldes emfysem. En lille gruppe patienter har både  emfysem og kronisk bronkitis i forskellig grad. KOL-patienters sygdom optræder forskelligt  fra menneske til menneske, og hvad der virker for den ene, virker ikke for den anden. Det vigtigste er at få en præcis diagnose, og blive behandlet så målrettet som muligt.

Der er desværre mange mennesker med  KOL, der ikke er grundigt diagnosticeret,  og derfor ikke får en behandling, som er målrettet nok. Derfor lever for mange  med lavere livskvalitet, end de faktisk kunne. Som KOL-patient er det derfor vigtigt, at du selv aktivt efterspørger at få en præcis diagnose og behandling. 


Få tilpasset din behandling
Langt de fleste med KOL bliver set og  behandlet hos egen læge. Hvis du oplever, at din behandling er gået i stå eller du bliver indlagt på hospitalet, ofte med 
forværring af din sygdom, skal du bede om at blive henvist til en lungemedicinsk specialist, så du kan blive grundigt undersøgt.

Vi har bedt to specialister i KOL, Mia  Moberg og Julie Janner, om at uddybe sygdommen og give gode råd til, hvad  du kan tale med din læge om i forhold til  din sygdom. De er begge overlæger på Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre  Hospital, hvor de ser patienter med  betydelige forværringer af deres sygdom og patienter, hvor den praktiserende læge er gået i stå med behandlingsmuligheder.

De fortæller, at der kan være forskellige tilstande i din krop, som har betydning for, hvilken behandling og medicin, som er bedst for dig. Du kan have kronisk bronkitis og emfysem. Du kan endvidere udvikle KOL, hvis du lider af alfa-1-antitrypsinmangel. Fælles for det hele er, at du oplever åndenød, som kan behandles med inhalationsmedicin.

Lungelæge Mia Moberg fortæller: 

Åndenød er et kronisk symptom, og den  behandles bedst med langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin, der indeholder stofferne LABA og/eller LAMA. Hvis den ene type ikke virker optimalt og man fortsat har åndenød, kan man foreslå ens  praktiserende læge at forsøge at bruge en to-stofbehandling, hvor man får begge typer inhalationsmedicin samtidig i stedet for kun den ene, anbefaler hun.

Julie Janner supplerer:

KOL-patienter  har flere forskellige sygdomsbilleder, og der er ikke én type behandling, som passer til alle. Når en patient kommer på vores afdeling, ser vi på hele billedet og gennemgår det systematisk, så vi kan få den enkelte patient karakteriseret og derefter finde den optimale behandling. Det samme bør man efterspørge hos egen læge.


Hele dit sygdomsbillede er vigtigt. Specialiserede behandlinger er for de få 
Der findes specialiserede muligheder, som er for de få.

Mia Moberg uddyber:

Nogle KOL-patienter kan få forebyggende  antibiotikabehandling, og den lille gruppe  af patienter, der har KOL som følge af alfa-1-antitrypsinmangel, kan nu få substitutionsbehandling på Gentofte Hospital.  Desuden kan man få tilbudt lungevolumenreducerende behandling med fx ventiler eller operation, og ganske få kan få tilbud om lungetransplantation.

Der er mange kriterier, der kan udelukke at få disse behandlinger. De, som  kan få de specialiserede behandlinger, er nøje udvalgt ud fra en lang liste af betingelser, der skal være opfyldt. Man kan  eksempelvis udelukkes fra at kunne få ventilbehandling, hvis man har kronisk bronkitis med hoste og opspyt dagligt. Hvis ens BMI er for højt eller for lavt. Hvis  man ikke træner, er ryger, og er over 75 år.  Listen fortsætter, og er omfattende, supplerer Julie Janner.

Har du en Forløbsplan?
Det er måske et af de vigtigste redskaber, du kan få. Den kan være med til at sikre, at du får  den bedste behandling. 
Find mere om Forløbsplanen her.


MERE INFO OM KOL 

Se også KOL siderne: KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom ⇒ Symptomer på KOL ⇒ Sådan kan du blive testet for KOL ⇒ Ny med KOL? ⇒ Gode råd ved KOL ⇒ Det sker der ved KOL ⇒ Risiko for KOL? ⇒ KOL findes i flere grader ⇒ Årsager til KOL ⇒ KOL behandling ⇒ Forværring af KOL

Sidst opdateret: 
Torsdag, september 23, 2021