×
×

COVID-19 har sat skub i iltrobot

Iltrobotten O2matic, der er beregnet til automatisk dosering af iltbehandling til bl.a. KOL-patienter, kom endnu mere til sin ret, da landets lungemedicinske og infektionsmedicinske afdelinger modtog indlæggelser af patienter med COVID-19. Den automatiske robot kan nemlig aflaste sundhedspersonalet, der før skulle i isolationsudstyr, hver gang de skulle dosere ilt til en patient. På den måde frigav robotten mere dyrebar tid til andre patientopgaver.

– Vi har lært, at implementering kan gå hurtigt, men det kræver en intensiv indsats. Nogle steder lykkedes det ikke at få O2matic i brug, fordi der var for mange nye ting i spil, og manglende fokus på fordelene ved O2matic til COVID-19 patienter. Men det lykkedes der, hvor der dagligt var oplæring af O2matic til nye medarbejdere, fortæller overlæge Ejvind Frausing fra Hvidovre Hospital, der har været med til at udvikle iltrobotten.

Vi har lært, at implementering kan gå hurtigt, men det kræver en intensiv indsats. Det lykkedes der, hvor der dagligt var oplæring af 02matic til nye medarbejdere.

Han mener, at COVID-19 har været med til at rette blikket mod fordelene ved automatiseret iltbehandling.

– Der står nu mange O2matic til rådighed på de danske hospitaler, og vi skal nu følge op på, hvordan afdelinger- nes erfaringer med robotten har været. Fremadrettet håber vi, at udstyret bliver taget i brug til andre patienter med iltningsproblemer – herunder patienter med KOL, astma, lungebetændelse, hjertesvigt osv. Der kommer større og større interesse for automatiseret iltbehandling, og det fokus ser ud til at blive forstærket på grund af COVID-19.

Lige nu er man i gang med at udvikle O2matic HOT til hjemmebrug. Udstyret bliver testet i Region Hovedstaden og Region Sjælland i løbet af efteråret.

Tags: 
Sidst opdateret: 
Fredag, januar 28, 2022