×
×

behandling

  

Iltbehandling i hjemmet

Kroppens reaktion på iltmangel
Når du mangler ilt, stresses hele din krop, og mange organer f.eks. hjerne, hjerte, nyrer og muskler svækkes.

De mest almindelige gener ved iltmangel er:
De fleste bør udtrappes af binyrebarkhormon

Ulla Møller Weinreich, der er forskningsansvarlig overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital opfordrer til at langt de fleste patienter med KOL, astma og høfeber får hjælp til at udtrappe behandling med binyrebarkhormon.

HJEMME-NIV: NIV-behandling i hjemmet betyder færre indlæggelser

Hjemme-NIV er en behandling med en tætsluttende maske, der aflaster åndedrætsmusklerne hos meget syge lungepatienter, og som foregår i hjemmet. NIV er en behandling, som primært har været forbeholdt mennesker, der blev indlagt med forværring i deres lungesygdom, men flere og flere får mulighed for at få behandlingen i hjemmet. Det betyder færre indlæggelser og en højere livskvalitet.
Sider