×
×

Forskningsprojekt: Varm luft er sund fornuft

Mange svært syge KOL-patienter får iltbehandling i hjemmet. En ny form for iltbehandling, hvor ilten er tilsat varme og fugt, har vist sig at være virkelig godt for både patienter og sundhedsvæsenets økonomi.

For nogle år siden begyndte man på Aalborg Universitetshospital at sende meget syge KOL-patienter hjem fra hospitalet med et særligt iltapparat, der varmede luften op og tilførte den fugt. Det skete som led i et forskningsprojekt, der skulle undersøge, om den type iltbehandling var bedre for patienterne.

Forskningsprojektet har vist, at denne form for iltbehandling endda er meget bedre end almindelig ’hjemme-ilt’. Det fortæller forskningsansvarlig overlæge ved Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Ulla Møller Weinreich: – Studiet viste, at behandlingen forbedrede patienternes almene tilstand og livskvalitet væsentligt. Patienterne blev ikke indlagt så ofte som før, de havde mindre brug for at blive tilset af en læge, og mindre brug for hjælp i hjemmet.

Da man så, hvor stor forskel behandlingen gør for patienterne, begyndte Aalborg Universitetshospital med det samme at tilbyde den nye form for hjemmeilt til alle de patienter, der kunne få gavn af den.

Patienterne blev ikke indlagt så ofte som før, de havde mindre brug for at blive tilset af en læge, og mindre brug for hjælp i hjemmet. 


En sund forretning
De færre indlæggelser og lægebesøg indikerede, at der også kunne være en økonomisk gevinst for sundhedsvæsenet ved behandlingen. Derfor har overlæge Ulla Møller Weinreich, sygeplejerske Line Hust Storgaard og sundhedsøkonom Sabrina Storgaard Sørensen fra Danish Center for Healthcare Improvements ved Aalborg Universitet undersøgt de økonomiske konsekvenser af den nye form for iltbehandling. Undersøgelsen viste, at der også er en god økonomisk gevinst for sundhedsvæsenet i at tilbyde behandlingen. – Ikke blot gavner det patienterne, vi sparer faktisk også sundhedsvæsenet for rigtig mange penge, idet patienterne indlægges mindre, og ikke har brug for at se en læge så ofte som før. De har også brug for mindre pleje i hjemmet. Så vi fortsætter selvfølgelig med at tilbyde de lungepatienter, der har gavn af denne behandling, at få det særlige iltapparat med hjem, siger Ulla Weinreich Møller. Forskerne håber, at endnu flere patienter verden over vil få samme mulighed.

 

Spørg på din lungemedicinske afdeling, om det er muligt at få behandlingen. Behandling kan ikke fås via egen læge, og ikke alle steder i landet.

Tags: 
Sidst opdateret: 
Torsdag, marts 17, 2022