×
×

Astma og lungeinfektion

Printer-friendly version

Professor skal undersøge sammenhæng mellem astma og lungeinfektion

Lundbeckfonden har doneret 1.500.000 kr. til forskning i astma og lungeinfektion til professor Vibeke Backer fra Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, skriver Dagensmedicin.dk

Et alvorligt astmaanfald kan meget vel udløses af virus, som udløser en overreaktion i immunsystemet. Man er dog ikke klar over den præcise rolle, virus spiller ved lidelsen. 

Professor Vibeke Backer vil i forskningsprojektet undersøge, hvordan virusinfektioner i lungerne kan give hyppigere astmaanfald.

I Danmark har aktuelt ca. 7-8 % af den voksne befolkning astma. Diagnose og behandling foregår altovervejende i almen praksis, men hvert år er der 10.000 akutte indlæggelser pga. astma i Danmark, og 50 mennesker dør hvert år af sygdommen.

Børneastma belaster mange børn og deres familier, koster mange penge til behandling og giver social ulighed i børns sundhedstilstand.

Astma er den hyppigste børnesygdom. 73.500 børn i førskolealder har astma (20 %.) og 64.000 børn i skolealder har astma (10 %)

Læs mere om astma