×
×

Et forrygende år for rygestop

2012 ser ud til at være et af de bedste år for rygestop nogensinde. 120.000 rygere er blevet eks-rygere, og de fleste rygere har planer om at stoppe. Andelen af rygere er tilsvarende faldet. Det viser den årlige rygevaneundersøgelse, som Epinion har lavet for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen og Hjerteforeningen.

2012 har været et rigtigt godt år for rygestop, idet 120.000 angiveligt er blevet eks-rygere i løbet af året. Dermed fortsætter de seneste års flotte udvikling.

Det viser den årlige undersøgelse af danskernes rygevaner, som analysebureauet Epinion har foretaget for Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Ifølge undersøgelsen ryger 17 procent af befolkningen over 15 år dagligt, mens 5 procent ryger lejlighedsvist. Sidste år var det henholdsvis 18 procent og 6 procent. 39 procent er i dag eks-rygere, hvilket svarer til mere end 1,7 mio. mennesker.  25 procent af samtlige eks-rygere er ifølge undersøgelsen stoppet med at ryge i perioden 2008 – 2012.

”Det bedste, man som ryger kan gøre for sin egen sundhed, er at stoppe med at ryge - uanset alder. Derfor er det meget glædeligt, at det lykkes for så mange at droppe tobakken, og at vi fortsætter den positive udvikling mod færre rygere i Danmark”, siger Astrid Krag (SF), minister for sundhed og forebyggelse.

62 procent af rygerne (69 procent af daglig-rygerne) har planer om at holde op med at ryge, og hver ottende ryger har planer om rygestop inden for den kommende måned.  Det svarer til 120.000 rygere, der formodentlig vil gøre et forsøg i forbindelse med nytåret.

Mange af dem vil gerne have hjælp. Således angiver kun 40 procent af rygerne, at de ikke ønsker hjælp, og der efterspørges især hjælp fra de nærmeste (37 procent), rygestopmedicin (21 procent) fra rygestopkursus (15 procent) og fra egen læge (15 procent).

Generelt spiller lægerne en stadigt større rolle i forbindelse med rygestop.  Næsten halvdelen (46 procent) af de daglig-rygere, der har været til lægen inden for det sidste år, er blevet spurgt til deres rygning, hvilket er en stigning på 4 procentpoint i forhold til sidste år. 21 procent af daglig-rygerne angiver, at lægen tilbød dem råd eller hjælp til rygestop.

Hjerteforeningen glæder sig over, at mange flere praktiserende læger spørger patienterne om deres rygevaner:

”Langt de fleste kommer af og til hos deres praktiserende læge. Også hjertepatienter og mennesker med risiko med hjertekarsygdom. Den praktiserende læge kender patienten og kan være det afgørende skridt på vejen mod rygestoppet. Derfor er det ekstra positivt, at de praktiserende læger i stigende grad har fokus på patienternes rygevaner og spørger til dem”, siger Hjerteforeningens sundhedschef Charlotte Kira Kimby.

Det at være ryger er ifølge undersøgelsen en meget ambivalent tilstand.   

Hele 74 procent af de adspurgte rygere og eks-rygere svarer, at de ikke ville ryge, hvis de kunne leve deres liv om, og kun 15 procent af daglig-rygerne ville vælge at ryge igen. Det afspejler, at de fleste rygere gerne vil stoppe.  Men rygestoppet må ikke føles som en håbløs kamp, man skal kæmpe helt alene. Støtte og opbakning fra både pårørende og sundhedspersoner skal være der over en lang periode, måske flere år”, siger Anne Brandt, adm. direktør i Lungeforeningen.

I undersøgelsen er der også spurgt til, hvornår rygerne og eks-rygerne begyndte at ryge regelmæssigt, og overraskende nok er det 32 procent, der først er blevet regelmæssige rygere efter de blev 18 år.

”Rygestart sker også i stort omfang blandt unge over 18 år. Derfor må der mere fokus på både at undgå rygestart og hjælp til rygestop på ungdomsuddannelserne, videregående uddannelser og arbejdspladser, hvor de unge er. Rygning har været og er desværre mange steder en måde at blive en del af fællesskabet på, når man starter på en uddannelse eller en arbejdsplads. Vi skal have ændret vores holdning og accept af det, så der ikke ryges i arbejdstiden hverken ude eller inde, præcis som det nu er uacceptabelt at drikke alkohol i arbejdstiden. Vi skal have regler, der sikrer, at man ikke presses eller lokkes til at ryge, når man skal ind i et nyt fællesskab på en skole, uddannelsesinstitution eller arbejdsplads,” siger Hans Storm, overlæge i Kræftens Bekæmpelse

Undersøgelsen er gennemført af analysebureaet Epinion i ugerne 48, 49 og 50 i 2012. Der er 5000 deltagere i undersøgelsen.  Dataindsamlingen er foretaget via internetpanel. Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder, uddannelse og region.

Danskernes rygevaner 2012, frekvenstabeller, dec. 2012

Danskernes rygevaner 2012, udvalgte tabeller, dec. 2012

Danskernes rygevaner 2012, metodenotat, dec. 2012

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Anne Brandt,  mobil  22 56 30 92 eller pressechef Birgitte Skøtt Lenstrup, mobil 22 56 65 15, Lungeforeningen.