×
×

Nyt professorat i kampen mod dødelige lungesygdomme

Danmark ligger desværre helt i top, når det gælder dødelighed blandt både kvinder og mænd på grund af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) og lungekræft. Derfor skal et nyt professorat i forebyggelse af de to sygdomme nu bidrage til at ændre denne triste statistik. Peter Lange hedder Danmarks nye professor i forebyggelse af lungesygdommene KOL og lungekræft.

Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse står bag oprettelsen af professoratet, der tilknyttes Institut for Folkesundhedsvidenskab ved København Universitet. Det 5-årige forskningsprofessorat skal fokusere på forebyggelse af KOL og lungekræft og bidrage til viden om, hvilke tiltag der har den største forebyggende effekt.

Officielt startede den nye professor, Peter Lange, i stillingen fredag 2. december 2011. Han har som lungemediciner arbejdet med forebyggelse og behandling af lungesygdomme i hele sin 25 år lange karriere. Blandt andet har han medvirket til at sikre mere fokus på lungesygdomme i Østerbroundersøgelsen.

- Der er brug for langt flere midler til forskning i de store lungesygdomme. Sammenlignet med andre store sygdomsområder som hjertesygdomme og kræft er det meget små midler, vi har at arbejde med. Det må egentlig undre, når man tænker på at KOL og lungekræft er de eneste af de store folkesygdomme, hvor dødeligheden har været stigende igennem de sidste 20 år, siger Peter Lange.

Fokus på forebyggelse
Både KOL og lungekræft er sygdomme, som relativt få bliver helbredt for. Derfor er den forebyggende indsats, der kan forhindre at sygdommene opstår eller udvikler sig, ifølge Peter Lange helt afgørende. For begge sygdomme gælder, at tobaksrygning er skyld i mellem 80 og 90 % af alle tilfælde, så derfor er forskning i, hvordan vi får flere til at holde op med at ryge, måske det vigtigste indsatsområde.
Et andet nøgleområde er den såkaldte tidlige opsporing. - Både for KOL og lungekræft er det uhyre vigtigt at fange patienterne, inden sygdommen har haft tid til at udvikle sig. En 40- eller 50-årig patient med moderat KOL kan vi stabilisere, så lungefunktionen ikke forringes yderligere. Herved forhindres et langt og invaliderende sygdomsforløb. Og bliver en lungekræftpatient diagnosticeret tidligt, er der meget større chance for helbredelse, fortæller Peter Lange.
Netop når det gælder tidlig opsporing, gøres der ifølge Peter Lange store fremskridt i Danmark i disse år. Det gælder især indsatsen hos den praktiserende læge, hvor nye vejledninger skal sikre, at lungefunktionsmåling, den såkaldte spirometri, bliver både udført oftere og langt mere systematisk.

- Men vi skal have danskerne til at interessere sig mere for deres lunger. De skal simpelthen stille krav til deres læge om at få foretaget en lungefunktionsmåling, slutter han.

Store forventninger i Lungeforeningen Det er Lungeforeningens tætte samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som har gjort det muligt at indstifte professoratet. De to foreninger har et fælles mål: mere forskning i lungesygdomme.

- Årsagerne til KOL og lungekræft er de samme. Og det gælder for begge sygdomme, at behandlingsmulighederne er ret begrænsede, hvis de først har fået lov at udvikle sig. Derfor er det rigtigt godt, at vi nu samarbejder om at styrke forebyggelsen med en målrettet forskningsindsats, siger direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen.

I Lungeforeningen ser man oprettelsen af det nye professorat som et kæmpe skridt i kampen for at sikre sundere lunger i Danmark.

- Peter Lange har i hele sin karriere været tæt på patienterne. Det ser vi som en uhyre vigtig kvalifikation i den gerning, han skal udføre de næste fem år. Nu får vi for første gang et professorat med fokus på forebyggelse af lungesygdomme på højeste videnskabelige niveau. Jeg er overbevist om, at Peter Lange med sin store ekspertise og indgående patientkendskab vil gøre en stor forskel for lungesagen i Danmark, siger Lungeforeningens direktør Anne Brandt.

KONTAKT
Professor, dr. med., Københavns Universitet, Peter Lange, mobil 26 87 90 20

Direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 35 25 72 01

Direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt, mobil 22 56 30 92

FAKTA
Peter Lange - CV Peter Lange er kandidat fra Københavns Universitet 1985. Han er uddannet som lungemediciner på flere københavnske hospitaler og opnåede medicinske doktorgrad i 1991. Han har desuden publiceret mere end 200 videnskabelige artikler og mange populærvidenskabelige artikler om lungesygdomme. Peter Langes forskning i udvikling og forløb af KOL og astma er primært baseret på Østerbroundersøgelsen, som mange tusinde københavnere har deltaget i de sidste 35 år.

Peter Lange har siden 1998 haft ansvaret for at opbygge det lungemedicinske speciale på Hvidovre Hospital, hvor han var ledende overlæge indtil januar 2011. Peter Lange har som en af de første danske læger indført fysisk træning i behandlingen af patienter med KOL og har medvirket til at udbrede denne behandling i hele landet. I de seneste år har han arbejdet på at forbedre behandling af patienter med KOL ved at undervise læger og sygeplejersker og udarbejde retningslinjer for korrekt behandling og rehabilitering af denne patientgruppe.

Professorat
Peter Lange er ansat i et 5-årigt forskningsprofessorat med titlen ”Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelses professorat i forebyggelse med fokus på KOL og lungekræft”.

  • Professoratet er finansieret af Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen til anvendelsesorienteret forskning, der forebygger udvikling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og lungekræft. Forskningen skal bidrage med viden om hvilke tiltag, der har den største effekt.
  • Peter Lange tilknyttes Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Instituttets nu 20 professorer arbejder alle med folkesundhedsvidenskab, der har fokus på forekomst, fordeling og årsager til sygdomme og på samspillet mellem samfundet, borgerne og sundheden.
  • Peter Lange er valgt til professoratet efter en grundig videnskabelig ansættelsesprocedure i samarbejde med Det Frie Forskningsråd.

Kontakt
Institutleder v. Københavns Universitet, Mette Madsen, tlf. 35 32 76 33

YDERLIGERE INFO
PR- og kommunikationschef i Lungeforeningen, Birgitte Lenstrup, mobil 22 56 65 15