×
×

Røg i dagplejen kan gøre børn syge

Op mod 7.000 små børn frygtes at være udsat for tobaksforurenet luft i danske dagplejehjem. Det viser nye beregninger lavet af Statens Institut for Folkesundhed (SIF) for Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpe se og Lungeforeningen. Ikke i orden, at små børn, som er særligt sårbare over for tobaksforurenet luft, udsættes for røgens skadelige stoffer i et offentligt pasningstilbud, mener Lungeforeningen.

Ifølge lovgivningen er rygning ikke tilladt indendørs i dagplejehjemmet, når der passes børn. Men en del børn bliver alligevel udsat for tobaksforurening, fordi de passes i dagplejehjem, hvor der ryges uden for åbningstiden. De farlige stoffer fra tobakken vil nemlig sætte sig på legetøj, tæpper, gulve, møbler m.m. også selvom der kun ryges i dagplejehjemmet uden for åbningstid.

I Lungeforeningen, der til daglig arbejder for alles ret til sunde lunger hele livet, har man derfor også fokus på en skærpelse af loven om røgfri miljøer, og her er man bekymret for dagplejebørnene i rygerhjem.

- Små børn tilbringer mange timer indendørs, leger på gulvet og undersøger ting ved at putte dem i munden. Dermed kommer de i meget tæt kontakt med de skadelige partikler, som sidder på fx overflader og i støv. Det kan skade deres lungers udvikling og gøre dem syge senere, siger direktør Anne Brandt.
Beskyt dit barn mod skadelige stoffer i luften
Peter Lange er professor i lungesygdomme ved Københavns Universitet og overlæge ved Hvidovre Hospital. Han er ikke i tvivl om, at børn skal skånes for tobaksforurenet luft i dagplejehjemmene.

- Børn udsat for tobaksforurenet luft har øget risiko for nedsat lungefunktion samt udvikling eller forværring af astma og luftvejsinfektioner. Små børns luftveje, lunger og andre organer er ikke færdigudviklede. Derfor er deres forsvarssystem mod kemiske stoffer anderledes følsomt end hos voksne, siger professor Peter Lange.

Børn i kommunal dagpleje bør dækkes af lovgivningen
Ifølge regeringens udspil til en revideret lov om røgfri miljøer, vil stadig være muligt for kommunerne at tillade rygning i dagplejehjem uden for åbningstiden. I dag er det op til den enkelte kommune at beslutte om man ønsker at fastsætte skærpede krav til 100 % røgfri dagplejehjem. I januar 2012 havde kun 4 kommuner ud af 33 adspurgte (svarende til 12 %) en rygepolitik, som kunne tolkes som et totalt forbud mod rygning i dagplejen eller en udvikling i den retning, viser en undersøgelse fra Kommunernes Landsforening. Én kommune, Bornholm, giver forældre ret til at ønske pasning i et ikke-ryger dagplejehjem.

- Det er ærgerligt og uforståeligt, at kun 4 kommuner i undersøgelsen har valgt proaktivt at indføre en politik mod rygning i dagplejehjem. Derfor er politikerne nødt til at lovgive for at beskytte dagplejebørnene, understreger direktør Anne Brandt fra Lungeforeningen.
I Lungeforeningen ved man godt, at et rygeforbud i dagplejen døgnet rundt, året rundt, ikke kan stå alene.

- Dagplejeren og dennes familie skal naturligvis tilbydes hjælp til rygestop. Heldigvis viser de seneste undersøgelser af danskernes rygevaner, at ca. 50 % af alle rygere har et ønske om at stoppe, så vi tror, at en lovgivning på området, sammen med en udstrakt hånd om hjælp til rygestop fra arbejdsgiveren, kan give det sidste skub i den rigtige retning, afslutter Anne Brandt.

For yderligere oplysninger kontakt:
Direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt
Mobil: 22 56 30 92
E-mail: abc@lunge.dk

Professor i lungesygdomme v. Københavns Universitet, Peter Lange
Mobil: 26 87 90 20
E-mail: plange@dadlnet.dk

Forskningsleder, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Knud Juel
Mobil: 24 77 77 13
E-mail: kj@si-folkesundhed.dk

FAKTA - Lov om røgfri miljøer § 15

§ 15. I den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jf. §§ 24 og 25 i lov om social service, er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn.

Stk. 2. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.
Lungeforeningens forslag til ny § 15 i lov om røgfri miljøer

§ 15. I den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jf. §§ 24 og 25 i lov om social service, er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje.

Bemærkninger:
Forslaget indebærer, at der ikke længere må ryges indenfor i dagplejehjemmet uanset tidspunktet. Børn der udsættes for tobaksforurening er oftere syge end andre børn. Mindre børn er særligt sårbare overfor tobaksrøg, fordi deres luftvejsorganer endnu ikke er færdigudviklede og fordi giftstofferne i røgen kan hæmme barnets normale udvikling. Tobaksforurening er desuden en medvirkende årsag til udvikling af astma hos børn og kan øge risikoen for udvikling af infektioner i de øvre luftveje. Astma er den hyppigste årsag til indlæggelser af børn, og luftvejsinfektioner er den hyppigste årsag til sygdom hos små børn. Den samme mængde tobaksrøg gør større skade på børn end voksne, fordi:

• Børn er mere aktive
• Børn ofte roder rundt på gulvet og i møblerne
• Børn trækker vejret flere gange i minuttet end voksne gør
• Børn har en mindre krop end voksne

Nogle af de børn, der bliver passet i hjem hvor der bliver røget, har samtidig rygende forældre, og disse børn risikerer derfor at blive udsat for tobaksforurening 24 timer i døgnet året rundt.


Tre foreninger ønsker bedre beskyttelse mod tobaksforurenet luft
Statens Institut for Folkesundhed har beregnet konsekvensen af at indføre forbud mod al rygning indendørs i den kommunale dagpleje for Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.
De tre foreninger står sammen om at opfordre politikerne til at stramme lov om røgfri miljøer, så den beskytter mod tobaksforurenet luft.

Mere info

Hør indslag om røg i dagplejen i DR P4 Radioavisen, 13. marts 2012, kl. 17.00 (rul ned nederst på siden, vælg P4, ugedag, kl. 17)

Læs artiklen "K: Dagplejere har ret til at ryge i hjemmet"

Læs artiklen "Regeringens oplæg til ny rygelov er for uambitiøst"

Læs mere om Børn og lunger

Læs mere om astma

Læs om rygning.