×
×

Tidlig opsporing er ikke spild

Regeringen, Danske Regioner og KL er i gang med en national lungesatsning for voksne med KOL og børn med astma. Satsningen skaber nu debat blandt fagfolk.

Lungesatsningen, som der er sat 250 mio. kr. af til, skal bl.a. føre til en langt mere målrettet tidlig diagnose og udredning at lungesygdommen KOL og af astma hos børn og unge. I satsningen lægges der særligt op til en en proaktiv, styrket tidlig opsporing af KOL i Danmark, som primært fokuserer på personer med vedvarende lungesymptomer (hoste, åndenød, hvæsende og pibende vejrtrækning, kronisk opspyt fra lungerne eller hyppige luftvejsinfektioner).

 

Det handler om forebyggelse

Lungeforeningen har i de seneste år arbejdet målrettet for at forbedre livet for lungepatienter i Danmark. Foreningen står derfor 100 % bag formålet med indsatsen på lungeområdet, som er at reducere de daglige symptomer og forebygge mod fremtidige hospitalsindlæggelser. Medicinsk behandling og rehabilitering vil på senere stadier i lungesygdomme også kunne føre til forbedringer af livskvaliteten og på sigt også give færre indlæggelsesdage.

 

Debat om tidlig opsporing

Følg debatten om tidlig opsporing i lungesatsningen:

Debatindlæg 19. januar 2016 på Altinget.dk, forfattet af professor på University of Manchester og Præsident for det europæiske lungemedicinske selskab, European Respiratory Society (ERS) Jørgen Vestbo                        

Debatindlæg fredag 15. januar 2016 på Altinget.dk, forfattet af praktiserende læge Thomas Birk Kristiansen

Debatindlæg onsdag 16. december 2015 på Dagensmedicin.dk, forfattet af Lungeforeningens bestyrelsesformand, Johannes Flensted-Jensen

Debatindlæg mandag 14. december 2015 på Dagensmedicin.dk, forfattet praktiserende læge Thomas Birk Kristiansen

Læs mere
Lungesygdomme skal opdages
Nytter tidlig opsporing?
Tidlig opsporing virker
Vi er til stede!