×
×

Vi fylder 113 år

I dag, 16/1 2014, fylder Danmarks Lungeforening 113 år, og vi kan se tilbage på et fantastisk spændende år for lungerne.

Vi er et vigtigt skridt nærmere en national lungeplan
I 2013 lykkes vi med at samle ønskerne inden for lungeområdet i et argumentationspapir, hvor vi, i et nært samarbejde med de videnskabelige og faglige selskaber samt andre patientforeninger, begrunder behovet for en national, forpligtende indsats for lungerne i Danmark. Dette resulterede bl.a. i, at lungerne blev skrevet ind som fokusområde i Danske Regioners økonomiaftale med Regeringen. For første gang nogensinde.

Forskning giver omsorg og håb til mennesker med lungesygdomme
Et nyt projekt, der skal sørge for større omsorg og livskvalitet til svært syge KOL-patienter, blev også søsat i 2013. Hvordan det skal løses, arbejder vi for at afdække i forskningsprojektet ”Palliativ (lindrende) indsats til KOL-patienter”, der er støttet af TrygFonden. Behovet for mere støtte og omsorg går igen hos alle lungepatienter – uanset diagnose. Forskning må aldrig blive en mangelvare.

Vi vil hjælpe børn med syge lunger
Vi samler ind til børn med syge lunger, fordi alt for mange lungesyge børn og deres familier kæmper alt for alene med mange udfordringer. Familierne lever isoleret fra den øvrige familie, venner, skolekammerater og kolleger på grund af høj risiko for infektion og utallige indlæggelser. Støtten fra A.P. Møller Fonden har gjort det muligt at påbegynde en væsentlig indsats her. Der er et stort behov for meget mere forskning og støtte til disse børn og familier.

Livilungerne.dk er trendy, digital læring om forebyggelse
Året har også bragt en særlig indsats for forebyggelse. Vi har bl.a. lanceret et nyt undervisningssite, Liv i Lungerne, der skal få folkeskoleelever og lærere i 7. til 10. klasse til at engagere sig i sundhed. Livilungerne.dk er forankret i Sundhedsstyrelsens kampagne ”Skod det nu”.

Vores frivillige løfter lungesagen og gør en forskel
Vækst er vigtig, og det lykkes vi også med på frivilligområdet. Nye netværksgrupper og lokalforeninger og flere nye, frivillige rådgivere har meldt sig på banen i 2013. Det frivillige arbejde betyder meget for at nå ud i hele landet med budskaber om forebyggelse, sundhedsfremme og sygdomshåndtering – og er en konkret støtte for rigtig mange mennesker, der lever med en lungesygdom.

Nye kompetencer og nye samarbejder
2014 bliver året, hvor vi glæder os til at videreføre den offensive strategi for lungesagen. Vores fundament er stærkt, og nu er vi klar til at gå nye veje for at udnytte det store potentiale, lungesagen har.

Læs om Danmarks Lungeforenings historie helt tilbage fra 16. januar 1901, hvor foreningen blev stiftet som "Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse".