×
×

Vi har fået nye vedtægter

Lungeforeningen er i de seneste år blevet en moderne patientorganisation med mange aktiviteter. Da vores vedtægter i hovedtræk var 20 år gamle, havde vi i sagens natur også brug for helt moderne og tidsvarende vedtægter. På vores ekstraordinære årsmøde 31. oktober 2013 besluttede et enigt årsmøde at vedtage nye vedtægter for Lungeforeningen.

Hvad betyder de nye vedtægter?
De nye vedtægter betyder blandt andet, at vores bestyrelse fremadrettet vil bestå af et flertal medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Udover de seks medlemsvalgte medlemmer, udpeger Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) to medlemmer og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA) et medlem. Bestyrelsen kan yderligere selv udpege to medlemmer med kompetencer, som supplerer resten af bestyrelsens kompetencer, så man til enhver tid kan sikre, at foreningen arbejder tidssvarende og professionelt.

Valg til ny bestyrelse i 2014
Valg af medlemmer til bestyrelsen vil først finde sted på den næste ordinære generalforsamling i juni 2014, idet den hidtidige bestyrelse og forretningsudvalg ifølge vedtægterne fortsætter indtil da.

LÆS referatet af det ekstraordinære årsmøde 31. oktober 2013 her

LÆS de nye vedtæger for Lungeforeningen her