×
×

Sygedagpengerefusion til lungesyge og pårørende

Sidst opdateret: 
20-05-2020

Lungeforeningen glæder sig over, at mennesker, der lever med en lungesyg og deres pårørende, nu kan få sygedagpengerefusion, hvis det ikke er muligt at vende tilbage til arbejdet. De har været i et tomrum meget længe, hvor de har løbet spidsrod mellem deres kommune, sygehus, egen læge samt arbejdsplads for at få sikret en indtægt i denne særlige periode. 

Vi har længe modtaget mange henvendelser i vores rådgivning om det store dilemma, der ligger i at skulle balancere faren ved smitte og det at fastholde et arbejde, og har siden april arbejdet sammen med blandt andet Danske Handicaporganisationer for at få hjælp til jer. Derfor ser vi den nye aftale som kærkommen.

Aftalen indebærer, at mennesker i risikogruppen og pårørende, der deler husstand med personer i den særlige risikogruppe, bliver omfattet af reglerne om sygedagpengerefusion. Lovforslaget er trådt i kraft i dag den 20. maj. 


Lille hejst flag: Det må ikke blive for svært at komme i betragtning
Lungeforeningens formand, Torben Mogensen, speciallæge i anæstesi og intensiv terapi, dr.med. og tidligere vicedirektør ved Amager og Hvidovre Hospitaler, er dog en smule bekymret for den del af aftalen, der vedrører pårørende. 

- Forældre til lungesyge børn, hvoraf mange fortsat er isolerede i hjemmet, er med god grund meget bekymrede for at gå på arbejde og bære smitte med tilbage til hjemmet. Det samme gælder pårørende til eksempelvis alvorligt syge KOL-patienter, der også vil komme i livsfare, hvis deres pårørende bærer smitte med hjem fra arbejdet. Når man nærlæser aftaleteksten, ser det ud til, at den pårørende skal have et meget risikofyldt arbejde for at kunne komme ind under ordningen. Man er tæt på at skulle have et arbejde, hvor man behandler mennesker, som er syge med COVID19, for at kunne få sygedagpenge som pårørende. Det bekymrer mig.

Lungeforeningen sætter sin lid til, at den konkrete udmøntning af aftalen tager højde for de forskellige situationer, hvor hjælpen er påtrængende.

Skulle du have spørgsmål til eller opleve problemer med at få del i ordningen, så ring til rådgivningen mellem kl. 10.00 og 15.00 på tlf. 52 14 41 86 på alle hverdage.

MERE INFO
Læs pressemeddelelsen "Bredt flertal sikrer forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom" på Beskæftigelsesministerietes hjemmeside. 

Læs aftalen "Aftale om udmøntning af reserve til den særlige risikogruppe" på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Læs nyheden "DH roser aftale: Fjerner urimeligt dilemma for mennesker i særlig risikogruppe"  på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.