×
×

Desquamative Interstitial Pneumonia (DIP)

Desquamative Interstitial Pneumonia, som forkortes DIP, er en specifik sygdom, der giver betændelse i lungernes alveoler (lungesækkene).

DIP kan forveksles med andre lungelidelser. Som regel får man diagnosen DIP ved hjælp af en vævsprøve (biopsi).

Hvad kan årsagen være til DIP?
Årsagen til DIP er ikke kendt. Rygning har en påvirkning, da de fleste patienter med DIP har røget tobak.

DIP kan forekomme hos personer med bindevævssygdomme fx leddegigt. DIP ses hos mænd og kvinder i alderen 30 til 60 år.

Hvilke symptomer tyder på DIP?
Åndenød og tør hoste er som regel de første symptomer – evt. ledsaget af influenza-lignende sygdom.

DIP er en sjælden sygdom, der rammer omkring 40-80 danskere årligt.

Hvordan finder lægen ud af, om man har DIP?
Lægen finder en karakteristisk knitren ved stetoskopi af lungerne.

Lungefunktionen viser et fald i den vitale kapacitet og diffusions-kapaciteten (evnen til at optage ilt).

På røntgen eller en CT-scanning af thorax ses overvejende forandringer, der ligner mælkeglas. Forandringer ses især nedadtil i lungerne. Hos 10-15% af patienterne er der arvæv, som ligner bikagetegning.

Hvad er behandlingen for DIP?
Prednison er i øjeblikket den bedste medicin til behandling af DIP.

I første omgang er doseringen normalt høj - 50-75 mg. Derefter bliver doseringen gradvist mindre i takt med, at sygdommen aftager.

Resultatet er ganske godt, og ca. 50 % af patienterne kan forvente helbredelse.

Efter 5 år er 90 % i live og efter 10 år er 70 % i live.

Ved manglede effekt af denne behandling med prednison - kan en lungetransplantation være en løsning, det sker dog sjældent.

Netværk for sjældne lungesygdomme
Lungeforeningen har et Netværk for sjældne lungesygdomme, som du er velkommen til at tage kontakt til.