×
×

Kan jeg få førtidspension?

Kan jeg få førtidspension?
Spørgsmål

Er det realistisk at komme på førtidspension, hvis jeg har en lungefunktion på omkring 30 %?

Jeg er lærer og har KOL.

Jeg har været ansat samme sted i 20 år til sommer, men jeg synes, at det bliver sværere og sværere at passe mit arbejde.

Svar

Svar fra socialrågiver i Lungeforeningens rådgivning

Jeg vil anbefale dig at henvende dig i din kommune og tale med en sagsbehandler fra deres jobcenter om din situation.

I dag skal man i videst muligt omfang være på arbejdsmarkedet, også som syg.

Det betyder, at kommunen vil forsøge at finde en løsning, hvor du kan være på arbejde måske blot nogle timer hver dag.

Jeg vil foreslå, at du taler med din sagsbehandler om din lungefunktion.

Fortæl også hvilke fag, du underviser i, og om der er mulighed for et flexjob.

Så kan det tilpasses dig i forhold til hvor mange timer, som det vurderes, at du kan klare.

Man kan ikke entydigt sige, at en lungefunktion på en vis procent udløser pension.

Det afhænger meget af din jobsituation, din individuelle sygehistorie, og din alder.

Det vil kommunen vurdere i samarbejde med dig og deres lægekonsulent, og din arbejdsplads.

Se flere spørgsmål og svar i Lungeforeningens Brevkasse.