×
×

Hvad betyder min lungetest?

Spørgsmål

Jeg er i tvivl om, hvilken grad af KOL, jeg har, og hvordan lungefunktion skal forstås.

Jeg kunne tænke mig nogle tal i stedet.

Kan et peak flow sige noget om min lungefunktion?

Svar

Svar for sygeplejerske i Lungeforeningens rådgivning

Når man taler om sværhedsgrad af KOL, tager man udgangspunkt i den værdi, der hedder FEV1.

FEV1 står for forceret ekspiratorisk volumen i første sekund. Læs mere om FEV1 → link til siden FEV1

Værdien siger noget om, hvor meget luft du kan puste ud i det første sekund af en kraftig udånding.

Når man taler om % af forventet værdi, er det sammenlignet med den værdi, du kan forvente af en person med samme alder, samme køn og samme højde.

Hvor meget lungefunktion du har, måles ved en spirometri (pusteprøve).

Læs mere og se video med måling af lungefunktion www.lunge.dk/lungefunktionsmaaling


KOL findes i forskellige sværhedsgrader
Har du mere end 80% af forventet af FEV1, har du mild KOL.

Har du mellem 50% og 80% af forventet, har du moderat KOL.

Har du mellem 50% og 30% af forventet FEV1 værdi, har du  svær KOL.

Under 30% af forventet er tegn på meget svær KOL.

Disse inddelinger bruges i forhold til, hvilken behandling man skal have.

Har du under halvdelen af din lungefunktion tilbage, og har du haft gentagne forværringer af din KOL, hvor du er behandlet med enten prednisolon og/eller antibiotika, kan du også have gavn af inhalationssteroid.


Lungefunktionsmåling frem for peakflow
Peakflow-målinger er ikke specielt relevant i forhold til KOL.

Peakflow bruges primært i forhold til astmabehandlinger, hvor det kan være interessant at følge dagsvariationer.

Jeg vil foreslå dig, at du får lavet en spiromteri (lungefunktionsmåling) hos egen læge, så du får et klart billede af, hvor du ligger med din lungefunktion.

Det er dog vigtigt at huske på, at en lungefunktionsmåling er et tal, som ikke nødvendigvis siger noget om, hvad du rent fysisk kan i sin hverdag.

Det kan ske, at to personer har samme tal fra lungefunktionsmålingen, men de har to vidt forskellige aktivitetsniveauer.

Forskellen på dette er graden af kondition og styrke i musklerne.

Det er derfor, det er så vigtigt at holde dig fysisk aktiv til trods for åndenøden.

Du kunne eventuelt undersøge mulighederne for KOL-rehabilitering i det område, hvor du bor.

Se flere spørgsmål og svar i Brevkassen